JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II
Název anglicky Current topics in foreign language learning and teaching research II
Autoři JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6682-3
Klíčová slova česky didaktika cizích jazyků; výzkum; metody výzkumu
Klíčová slova anglicky foreign language didactics; research; research methods
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 27. 5. 2014 11:36.
Anotace
Monografie se zabývá otázkami výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Pozornost je věnována aktuálním otázkám výzkumu procesu učení a vyučování cizího jazyka, zejména pak konkrétním metodám vědecké práce v oblasti teoretického bádání i empirických výzkumů, sběru i zpracování dat a jejich interpretace.
Anotace anglicky
The monograph deals with research of foreign language learning and teaching processes. Attention is paid to methodological questions in foreign language didactics, especially methods in the field of theoretical and empirical research, data collection and processing and interpretation of research findings.
Návaznosti
MUNI/A/0744/2012, interní kód MUNázev: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II (Akronym: AKTEV II)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2021 20:36