KLIMUSOVÁ, Helena, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 83-101, 19 s. ISBN 978-80-263-0386-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví
Název česky Přesvědčení vysokoškolských studentů o zdraví
Název anglicky Health Beliefs of University Students
Autoři KLIMUSOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování, od s. 83-101, 19 s. 2013.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066945
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-263-0386-2
Klíčová slova česky přesvědčení o zdraví; VŠ studenti; Škála orientace ke zdraví; HOS
Klíčová slova anglicky health beliefs; university students; Health orientation scale; HOS
Štítky health - supportive behavior, optimism, personality
Změnil Změnila: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., učo 10547. Změněno: 16. 4. 2018 14:04.
Anotace
Cílem studie bylo prozkoumat přesvědčení VŠ studentů o zdraví, včetně vztahů s osobnostními proměnnými, s proměnnými zachycující jednotlivé dimenze optimismu a s faktory chování vztahujícími se ke zdraví. Šlo o exploratorní korelační studii na rozsáhlém souboru vysokoškolských studentů. Nalezené vztahy mezi ukazatelem dispozičního optimismu a přesvědčeními o zdraví odpovídaly závěrům předchozích studií. V souladu s vymezením konstruktu dispozičního optimismu byly prokázány vztahy se škálami HOS odrážejícími pozitivní afektivitu a hodnocení. Klíčovou otázkou byl v naší studii vztah mezi přesvědčeními o zdraví a zdraví podporujícím chováním. Nejtěsnější vztahy mezi přesvědčeními o zdraví byly nalezeny pro faktor duševní hygieny, preventivní péče, pohybové aktivity a zdravého stravování.
Anotace anglicky
The aim of the study was to explore the university students' health beliefs, including relationships with personality variables, variables capturing various dimensions of optimism and behavioral factors related to health. It was an exploratory correlation study conducted on a large sample of university students. Relationship between the indicators of dispositional optimism and health beliefs are in agreement with conclusions of previous studies. In line with the construct of dispositional optimism the relationships with HOS scales of positive affectivity and evaluation. The key question in this study was the relationship between health beliefs and promoting behavior. The closest relationships were found between health beliefs and the factors of mental hygiene, preventive care, physical activity and healthy nutrition.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 11:11