GULOVÁ, Lenka. Dva příběhy v jednom vyprávění : Vědecká práce jako základ profesního směřování. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 149-158, 10 s. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dva příběhy v jednom vyprávění : Vědecká práce jako základ profesního směřování
Název anglicky Two Stories in One Narrative : Scientific Work as a basis for Professional Direction
Autoři GULOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Příběh první vědecké práce práce : od thrilleru k happyendu, od s. 149-158, 10 s. Sociálněpedagogický výzkum, 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072433
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6731-8
Klíčová slova česky Projekt; metodologie; pedagogika volného času; sociální pedagogika; sběr dat; analýza; výzkumné prostředí; projektování
Klíčová slova anglicky Project; methodology; leisure education; social education; data collection; analysis; research environment; project design
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., učo 5686. Změněno: 16. 4. 2014 21:40.
Anotace
Kapitola předkládá téma příběhu dizertační práce s přihlédnutím k projektu, výzkumu, teorii a analýze výzkumných dat. Snaží se o zachycení vývoje dizertační práce, náčrt problémů spojených s její tvorbou a metodologií. Zabývá se kvalitativním výzkumným šetřením a analýzou dat. Objevuje se zde téma disciplín sociální pedagogika, pedagogika volného času, multikulturní výchova a sociální práce v kontextu aktivizace a vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin.
Anotace anglicky
The chapter discusses the story of a dissertation thesis with regard to project, research, theory and analysis of research data. It aims to capture the development of a dissertation thesis, outline the problems connected with its composition and methodology. It deals with qualitative research and data analysis. It mentions such domains as social education, leisure education, multicultural education and social work in the context of actuation and education of socially disadvantaged groups.
Návaznosti
MUNI/A/0072/2012, interní kód MUNázev: Podpora výsledků tvůrčí činnosti na Pedagogické fakultě (Akronym: ProRIV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 2. 2020 11:00