HLOUCH, Lukáš. Právní interpretace. In Harvánek, Jaromír a kolektiv. Právní teorie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 309-354. ISBN 978-80-7380-458-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právní interpretace
Název anglicky Legal interpretation
Autoři HLOUCH, Lukáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Právní teorie, od s. 309-354, 46 s. 2013.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00072470
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-458-9
Klíčová slova česky právní interpretace; soukromé práva; veřejné právo EU
Klíčová slova anglicky legal interpretation; private law; public law EU
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 4. 2014 10:14.
Anotace
Kapitola je věnována problematice právní interpretace a jejím jednotlivým druhům. Rozlišuje se zde jak mezi nezávaznými a závaznými druhy výkladů, tak i mezi jednotlivými metodami (prvky) výkladu. Text obsahuje i četné příklady z právních předpisů, judikatury a praxe. Je zde rozpracována i otázka specifických výkladových postupů v právu soukromém, veřejném a v právu EU, jakož i problematika mezer a dotváření práva.
Anotace anglicky
Chapter is endowed to problems of legal interpretation and its various types in different legal contexts. The essential distinction between binding and non-binding is made first and in the following text the main attention is paid to traditional interpretive approaches (elements, methods) of legal interpretation. The text comprises not only theoretical explanation, but also numerous examples from legal practice, particularly legal provisions and case law. Specific interpretive approaches connected with individual legal branches and sub-systems are shortly analyses, too (e. g. private law, public law, EU law etc.). Last but not least, the problem of legal gaps and their solution is characterized.
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 11:30