ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2013, X, Autumn 2013, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy
Název anglicky Few remarks to the the anthropology of Pierre Teilhard de Chardin with view of the philosophy of education
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Paideia, Praha, Univerzita Karlova, 2013, 1214-8725.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00072482
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky vědomí; štěstí; růst; noosféra; člověk; evoluce; de Chardin; věda
Klíčová slova anglicky consciousness; happiness; growth; noosphere; human; evolution; de Chardin; science
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 15. 4. 2014 10:19.
Anotace
Pierre Teilhard de Chardin rozhodně jedním z nejoriginálnějších a intelektuálně nejvlivnějších myslitelů dvacátého století.Práce se snaží nabízet některé vybrané myšlenky z jeho antropologických konceptů, které jsou relevantní z hlediska filozofie výchovy. Jeden takový pojem je chápán jako schopný reflexe, aktivně formování vesmíru a podílí se na vývoji. Velký důraz je kladen na de Chardin lidské činnosti a sociální dimenze lidské existence. Štěstí je chápáno jako přirozená odměna pro aktivní vyjití ze sebe sama.
Anotace anglicky
Some Notes on the Anthropology of Pierre Teilhard de Chardin with Regard to the Philosophy of Education. (Article) – Pierre Teilhard de Chardin certainly one of the most original and intellectually influential thinkers of the twentieth century. The paper tries to offer some selected thoughts of his anthropological concepts that are relevant to the issue of philosophy of education. One such concept is understood as being capable of reflection, actively shaping the universe and involved in the evolution. Great emphasis is placed on the de Chardin human activity and social dimension of human existence. Happiness is understood as a natural reward for active going out of himself.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2019 16:32