BLAŽKOVÁ, Růžena, Milena VAŇUROVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Helena DURNOVÁ. Metodická příručka ke stimulačně obohacujícímu programu v oblasti matematiky v rámci projektu Nadaní žáci. Brno: Pedagogická fakulta, 2013. 37 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodická příručka ke stimulačně obohacujícímu programu v oblasti matematiky v rámci projektu Nadaní žáci
Název anglicky Methodological Guide to stimulating enriching program in mathematics in the project Talented pupils
Autoři BLAŽKOVÁ, Růžena, Milena VAŇUROVÁ, Irena BUDÍNOVÁ a Helena DURNOVÁ.
Vydání Brno, 37 s. 2013.
Nakladatel Pedagogická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky nadaní žáci, vyučování matematice na 1. stupni ZŠ, nestandardní matematické úlohy
Klíčová slova anglicky gifted pupils, teaching mathematics at primary school, non-standard math tasks
Změnil Změnila: RNDr. Milena Vaňurová, CSc., učo 371. Změněno: 28. 3. 2014 11:02.
Anotace
Metodická příručka obsahuje řešené úlohy pro práci s nadanými dětmi a doporučení pro učitele.
Anotace anglicky
Methodological manual contains tasks with their solutions for working with gifted children and recommendations for teachers.
Návaznosti
CZ.1.07/1.2.17/02.0040, interní kód MUNázev: Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Akronym: Nadané děti)
Investor: Jihomoravský kraj, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 14:53