FÓNADOVÁ, Laura. Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6574-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6574-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie)
Název anglicky They Would Not be Excluded: Upward Social Mobility Pathways of the Roma in Czech Society
Autoři FÓNADOVÁ, Laura (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 131 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00075173
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6574-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6574-2014
Klíčová slova česky Romové; sociální reprodukce; sociální status; sociální exkluze; sociální bariéry; sociální mobilita; kvalitativní analýza
Klíčová slova anglicky Roma; social reproduction; social status; social exclusion; social barriers; social mobility; qualitative analysis
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Bibliografie 134 záznamů
Změnil Změnila: Alena Rokosová, učo 107259. Změněno: 20. 3. 2014 15:45.
Anotace
Sociální šance Romů žijících v České republice jsou ve srovnání s příslušníky majority znatelně menší. Cílem této práce je představit okolnosti a životní strategie, které přispěly k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení a to ve společenském kontextu, ve kterém většina Romů zůstává v nejnižších patrech sociální struktury. Na základě kvalitativních rozhovorů a následné kvalitativní analýzy kniha nabízí odpověď na otázku, jakým způsobem se podařilo zkoumaným Romům překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího společenského postavení (úspěchu ve vzdělávacím systému a na trhu práce), než jaké mají jejich rodiče.
Anotace anglicky
Social chances of the Roma in the Czech Republic compared to the majority are noticeably smaller. The aim of this book is to present the circumstances and life strategies that contributed in that some Roma people have managed to cross the ethnically conditioned social barriers and achieve higher socioeconomic positions in a social context, where most of the Roma still remains on the lowest level of the social structure. Based on qualitative interviews as well as a qualitative analysis, the book offers an answer to the question of how the Roma people (included in the present study) have managed to cross ethnically conditioned social barriers and achieve higher social status (success in education as well as on the labor market) than their parents.
VytisknoutZobrazeno: 3. 4. 2020 01:08