TURCSÁNYI, Richard, Róbert ONDREJCSÁK a Marián MAJER. Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava: Institute of Asian Studies/CENAA, 2014. 184 s. ISBN 978-80-971575-0-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii
Název anglicky Perspectives of Asian century: International relations of East Asia
Autoři TURCSÁNYI, Richard (703 Slovensko, garant, domácí), Róbert ONDREJCSÁK (703 Slovensko) a Marián MAJER (703 Slovensko).
Vydání Bratislava, 184 s. 2014.
Nakladatel Institute of Asian Studies/CENAA
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00081993
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-971575-0-0
Klíčová slova anglicky East Asia; international relations; foreign policy; security
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D., učo 171930. Změněno: 23. 1. 2016 03:14.
Anotace
Publikácia sa zameriava na výskum významných a aktuálnych zahraničnopolitických otázok v regióne východnej Ázie, ktorý je vnímaný primárne ako Čína, Japonsko a Kórea. Zvolený postup smeruje od výskumu vybraného vnútropolitického problému k medzinárodným a globálnym otázkam. V prípade Číny a Severnej Kórey jednotlivé kapitoly zastávajú pozíciu, že aj zahraničná politika nedemokratických štátov je tvorená v rámci politického systému a jeho štúdium pomáha pri pochopení správania sa týchto štátov v medzinárodných vzťahoch. Kapitola o Japonsku sa venuje otázke japonskej identity a prezentuje zaujímavý pohľad na súčasný politický vývoj v Japonsku. Problematika postavenia Čínskej republiky (Taiwan) a vzťahu s Čínskou ľudovou republikou je skúmaná z perspektívy ekonomických a spoločenských vzťahov a ich možného vplyvu na bezpečnostnú situáciu. Pohľad energetickej bezpečnosti vysvetľuje správanie Číny a Japonska pri zabezpečovaní energetických surovín pre ekonomický rozvoj a diskutuje vplyv ich vzájomných politík. Ďalšie dve kapitoly sa venujú teritoriálnym konfliktom vo Východočínskom a Juhočínskom mori, ktoré už niekoľko rokov predstavujú výrazné bezpečnostné riziká a ich riešenie je zatiaľ v nedohľadne. Konečne posledná kapitola prezentuje diskurz o regionálnych a globálnych dôsledkoch čínskeho rastu.
Anotace anglicky
The publication focuses on presenting some of the important and current issues of international politics in the region of East Asia, which is understand primarily as China, Korea and Japan. The chosen approach starts with the particular internal political issues in the countries of the region and continues with the international and global impacts. In the case of China and North Korea it is claimed in the subsequent chapters, that notwithstanding being non-democratic countries, their actual foreign policies are being formed within the political systems and therefore the knowledge of theirs functioning is useful for understanding their foreign policy behaviour. The chapter about Japan deals with the issue of Japanese identity and presents a very interesting insight into timely political development in Japan. The question of Republic of China (Taiwan) and relations with People’s Republic of China are approached from the perspective of the economic and social contacts and their possible impacts on the security situation. The view of energy security research is applied to compare behaviors of China and Japan in their securing of energy resources and discuss their possible mutual impacts. Following two chapters present territorial conflicts in the East and South China Seas which have been for already a couple of years presenting critical security problems in the region and their solutions and nowhere near to be seen. Finally, the last chapter presents the discourse about the regional and global impacts of the Chinese growth.
Návaznosti
MUNI/A/0754/2012, interní kód MUNázev: Aktuální otázky evropské a mezinárodní politiky
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 08:08