VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 106-121, 16 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM
Název anglicky RELATIONSHIP OF TEACHERS OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS TO GYMNASTICS DISCIPLINES
Autoři VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Česko, domácí), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česko, garant, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí) a Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Praha, Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012, od s. 106-121, 16 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00072851
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-86317-97-7
Klíčová slova česky gymnastika; učitel; vztah
Klíčová slova anglicky gymnastics; teacher; relationship
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Olga Krčmařová, učo 112373. Změněno: 2. 4. 2014 16:01.
Anotace
Gymnastické disciplíny se ve výuce tělesné výchovy objevují již několik století, i když podoba gymnastických cvičení se od té dnešní v mnohém lišila. I přes tuto dlouhou tradici máme pocit, že se gymnastické disciplíny, především cvičení na nářadí, z výuky tělesné výchovy pomalu vytrácí. Na tuto myšlenku nás přivedla stále klesající úroveň gymnastických dovedností uchazečů o studium tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií a s tím související nutné snižování obtížnosti zápočtových požadavků studentů bakalářského studia. Proto jsme se rozhodli dotazníkovým šetřením zjistit, jaký je vztah pedagogů ke gymnastickým disciplínám, jak často a jaká gymnastická cvičení využívají ve svých hodinách tělesné výchovy. Do dotazníku byly zařazeny také otázky týkající se oblíbenosti gymnastických cvičení u žáků.
Anotace anglicky
Gymnastic disciplines have been occurring in the physical education lessons for several centuries, although the form of gymnastic exercises was very different from the today´s one. Despite this long tradition we feel that the gymnastic disciplines slowly disappear from physical education lessons, especially exercising on equipment. We think this because of decreasing level of gymnastic skills of applicants who want to study physical education at the Faculty of Sports Studies, and the related need of reducing the complexity credit requirements for bachelor degree students. Therefore using a questionnaire survey we decided to find out 106 what the teacher´s relationship to gymnastic is and what gymnastic equipment they use in their lessons. There were also included questions about the popularity of gymnastic exercises for pupils in the questionnaire.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 04:55