PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ and Jan HODICKÝ. NVG Client. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NVG Client
Name in Czech NVG klient
Name (in English) NVG Client
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr FRANTIŠ (203 Czech Republic, guarantor) and Jan HODICKÝ (203 Czech Republic).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Dokumentace k programu NVC Client program NVC Client
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00074521
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) webové služby; SOA; standard NATO NVG; standard APP6b; taktická průsvitka
Keywords in English Web services; SOA; NATO standard NVG; standard APP6b; tactical overlay
Technical parameters Hlavním účelem programu NVGClient je oddělit dekódování a transformaci taktických průsvitek od samotné vizualizace, čímž je dosaženo nezávislosti vizualizace na použitém operačně taktickém systému nebo jeho verzi či přírůstku. Program NVG Client zprovádí přenos taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do cílového vizualizačního programu. Obsah průsvitek je separován na jednotlivé grafické elementy v závislosti na jejich kategoriích a dle kódu APP6b převedeny do grafické podoby. Taktické značky jsou doplněny stavovými informacemi z příslušející stavové databáze. Program NVG Client obsahuje grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje uživateli vybírat jednotlivé taktické průsvitky, které jsou k dispozici prostřednictvím služby NVG, nastavovat parametry převodu a dále řídit jejich zobrazení v použitém vizualizačním programu. Kontaktní osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Tags Military Training
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 28/4/2015 09:24.
Abstract
Program NVG Client je určen k přenosu taktických průsvitek z webové služby dle standardu NATO NVG do použitého vizualizačního programu. Při přenosu taktických průsvitek dochází k rozdělení jednotlivých grafických elementů do určených kategorií a rovněž dochází k převodu symbolů (taktických značek) v přenášených průsvitkách dle kódu APP6b do jeho grafické podoby. Zároveň jsou taktické značky jednotek doplněny informacemi z příslušné databáze o jejich stavu (množství pohonných hmot, obsazenosti, munice a vybavení).
Abstract (in English)
NVG Client Program is designed to transport tactical overlays of web services according to standard NATO NVG into used visualization program. When transferring tactical overlays occurs to divide the individual graphic elements into specified categories and also implies the transfer of symbols (tactical marks) on the transmitted transparencies by code APP6b into its graphical form. At the same time tactical brand units are supplemented by information from relevant databases about their status (the amount of fuel availability, ammunition and equipment).
Links
OVMASUN201001, research and development projectName: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Acronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministry of Defence of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dokumentace_programu_NVGClient.pdf Licence  File version Přenosil, V. 10/4/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 10/4/2014 14:18, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • a concrete person doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Attributes
 

Dokumentace_programu_NVGClient.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,1 MB
Hash md5
d26a3f61e5a7d50786cfc05a0c613c3d
Uploaded/Created
Thu 10/4/2014 14:18

Dokumentace_programu_NVGClient.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179430/Dokumentace_programu_NVGClient.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
17,4 KB
Hash md5
b5fbc275c4ffe4c5949cf307725e6d45
Uploaded/Created
Thu 10/4/2014 14:19
NVGCLient.zip Licence  File version Přenosil, V. 9/4/2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip?info
Uploaded/Created
Wed 9/4/2014 13:33, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • a concrete person doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880
Attributes
 

NVGCLient.zip

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1179430/NVGCLient.zip
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1179430/NVGCLient.zip
File type
ZIP archive (application/zip)
Size
310,3 KB
Hash md5
c82b52c15a58380bec098dc347c0d32a
Uploaded/Created
Wed 9/4/2014 13:33
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/9/2022 22:52