KOTKOVÁ, Lenka a Jitka KOPŘIVOVÁ. VLIV INTERVENČNÍHO PROGRAMU SENIOR-FITNESS NA ROVNOVÁHOVÉ A REAKČNÍ SCHOPNOSTI U STARŠÍCH OSOB: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY. In Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.. Aplikovaná antropomotorika III. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 43 - 63, 21 s. ISBN 978-80-210-6390-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6391-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VLIV INTERVENČNÍHO PROGRAMU SENIOR-FITNESS NA ROVNOVÁHOVÉ A REAKČNÍ SCHOPNOSTI U STARŠÍCH OSOB: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Název anglicky Effect of a Senior-fitness Program on Balance and Reaction in older persons: Preliminary Data
Autoři KOTKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Jitka KOPŘIVOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Aplikovaná antropomotorika III, od s. 43 - 63, 21 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/13:00072999
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6390-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6391-2013
Klíčová slova anglicky Senior-fitness; dance; elderly; balance; reaction speed
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 16. 4. 2014 15:26.
Anotace
Kapitola se zabývá vlivem intervenčního programu Senior-fitness s hudbou a tancem na rovnovážné a reakční schopnosti u starších osob. Výzkumu se účastnilo 10 osob starších šedesáti let (n=10, věk: 64,4±3,77). Délka intervenčního programu byla 14 týdnů. Jeho náplní byl převážně tanec s prvky rytmické a základní gymnastiky. Lekce probíhaly dvakrát týdně a trvaly vždy 90 minut. Statickou rovnováhu jsme měřili pomocí stabilometrické plošiny FITRO Sway Check (30 s stoj na obou chodidlech, ruce v bok, otevřené oči, 30 s stoj na obou chodidlech, zavřené oči, 20 s stoj na pravé, levá v koleni 90°, kolena u sebe, ruce v bok, 20 s stoj na levé, pravá v koleni 90°, kolena u sebe, ruce v bok). Dynamická rovnováha byla měřena pomocí testu na kladině (7 kroků měrných, obrat, 7 kroků měrných, obrat, 6 kroků měrných, paže volně). Měření reakčních schopností bylo provedeno jednak pomocí zachycení padající gymnastické tyče, ale také pomocí reaktometrického softwaru na notebooku. Všechny testy byly prováděny před zahájením a po ukončení intervenčního programu. Intervenční program proběhl celkem ve třech opakování. Po absolvování intervenčního programu se u většiny probandů znatelně zlepšila statická i dynamická rovnováha. U probandů, u kterých ke znatelnějšímu pokroku nedošlo, předpokládáme, že příčinou byl jejich zhoršený zdravotní stav a nižší účast na lekcích. Výsledky z reaktometrie nevykazují znatelné zlepšení nebo zhoršení rychlosti reakcí probandů. Pro získání přesnějších údajů je nutné studii zopakovat na větším vzorku probandů.
Anotace anglicky
This chapture was aimed at determining the effects of senior-fitness Program on balance of older persons. Ten elderly people (n= 10, age: 64,4±3,77) were included in this study. They took supervised Senior-fitness classes for 14 weeks (90 minutes/lesson, 2 times per week). The main content of the lessons was dance and elements from rhythmic gymnastics. Static balance was assessed pre- and post- intervention by using FITRO Sway Check (30 s basic position, open eyes, 30 s basic position, closed eyes, 20 s right leg stand, knees together, 20 s left leg stand, knees together). For dynamic balance was used beam test (7 measuring steps, turn, 7 measuring steps, turn, 6 measuring steps). For the reaction speed measuring was used the gymnastic bar catching test and reaction-meter software test. All tests have been measured pre and post intervention program which was repeated 3-times. A significant progress in balance in the majority of cases was noted. There is no significant improve or degradation in the reaction speed. The study needs to be repeated with a greater sample size to determine the effectiveness of Senior-fitness on balance.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2020 14:24