ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-29, 13 s. ISBN 978-80-210-6290-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY
Název anglicky Analysis of the gymnastic entrance exam at FSpS MU
Autoři ŠIMBEROVÁ, Dagmar (203 Česko, garant, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí), Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Česko, domácí), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česko, domácí) a Martin SEBERA (203 Česko, domácí).
Vydání Brno, Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů, od s. 17-29, 13 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/13:00073047
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6290-0
Klíčová slova anglicky Gymnastic abilities; entrance exam; evaluation; correlation
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 29. 4. 2014 16:54.
Anotace
Příspěvek se zabývá přijímacím řízením z gymnastiky na obor Animátor pohybových aktivit a Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity pro akademický rok 2012/2013. Analyzovali jsme vztah bodového hodnocení výsledků gymnastiky s celkovými výsledky praktické části přijímacího řízení. Pro zhodnocení výsledků jsme použili základní statistické charakteristiky (průměr, medián, směrodatná odchylka), rozdíly mezi skupinami jsme určili pomocí t-testu, závislost pak podle Pearsonova korelačního koeficientu.
Anotace anglicky
The paper deals with the entrance exam for the Faculty of Sport Studies at Masaryk University in the field of gymnastics for the academic year 2012/2013. We analyzed the relationship of gymnastic results with the overall results of the practical entrance exam. To evaluate the results, we used basic statistical characteristics (average, median, standard deviation), t-test and Pearson correlation coefficient.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 18:26