DEJMAL, Miroslav a Hynek ZBRANEK. Nález potravinářské pece z přelomu 12. a 13. století z Kopečné ulice v Brně. Archeologia technica, Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, roč. 24, č. 1, s. 14-16. ISSN 1805-7241.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nález potravinářské pece z přelomu 12. a 13. století z Kopečné ulice v Brně
Název česky Nález potravinářské pece z přelomu 12. a 13. století z Kopečné ulice v Brně
Název anglicky Finding of a food furnace from the turn of 12th and 13th centuries from Kopečná street in Brno
Autoři DEJMAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Hynek ZBRANEK (203 Česká republika).
Vydání Archeologia technica, Brno, Technické muzeum v Brně, 2013, 1805-7241.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00073071
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky středověk; sídliště; pyrotechnologické zařízení; potravinářská pec
Klíčová slova anglicky Middle Ages; housing estate; pyrotechnologic devices; food furnace
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D., učo 146729. Změněno: 25. 11. 2019 13:49.
Anotace
Příspěvek se zabývá nálezem pyrotechnologického zařízení, odkrytého v rámci záchranného archeologického výzkumu na Kopečné ulici v Brně. Nalezená pec svou konstrukcí a datováním spadá do již hojné skupiny obdobných zařízení, kterou jsou tradičně interpretována jako potravinářské pece. Pojednávaná pec nebyla na lokalitě solitérem, ale stála v rámci sídliště, které se na přelomu 12. a 13. století v těchto místech rozkládalo.
Anotace anglicky
The contribution deals with a finding of a pyrotechnologic device revealed within a rescue archaeological research in Kopečná street in Brno. The found furnace belongs according to its construction and dating to a plentiful group of similar devices which are traditionally interpreted as food furnaces. However, the furnace was not the only one in the locality; it was situated within a housing estate which spread out there at the turn of 12th and 13th centuries.
Návaznosti
MUNI/21/DEJ/2012, interní kód MUNázev: Tzv. Potravinářské pece vrcholného středověku a problematika jejich interpretace.
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty FF
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 03:44