SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza
Název anglicky The patient's personality as a determinant of success of cancer treatment: quality of life of breast cancer patients - a pilot retrospective analysis
Autoři SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86793-32-0
Klíčová slova česky Kvalita života; karcinom prsu; retrospektivní analýza; komorbidity
Klíčová slova anglicky Quality of life; breast cancer; retrospective study; comorbidity
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Gregor, Ph.D., učo 16577. Změněno: 14. 11. 2014 09:30.
Anotace
Pilotní studie předkládá výsledky retrospektivní analýzy aspektů kvality života (QL) pacientek s karcinomem mammy a je součástí dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na analýzu psychosociálních souvislostí průběhu a léčby onemocnění. Cílem pilotní studie je zjistit změny v subjektivně vnímané kvalitě života vlivem rozvoje onemocnění karcinomu prsu a léčby a na základě výsledků screeningu vybrat vhodné metodologické nástroje pro návazné studie. Předložená studie je průřezová, retrospektivní.
Anotace anglicky
Pilot study presents the results of a retrospective analysis of quality of life (QL) of patients with breast cancer and is part of long-term research project focused on the analysis of the psychosocial context of course and treatment of disease. The aim of the pilot study is to investigate changes in subjective quality of life due to disease development and treatment of breast cancer and the results of screening to select the appropriate methodological tools for follow-up studies. The present study is cross-sectional, retrospective.
Návaznosti
GAP407/12/0607, projekt VaVNázev: Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2021 12:05