SKŘIČKOVÁ, Jana. Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných (Pneumonia in immunocompromised patients). In Vítězslav Kolek. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. p. 209-210. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných
Name (in English) Pneumonia in immunocompromised patients
Authors SKŘIČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2., rozš. vyd. Praha, Pneumologie, p. 209-210, 2 pp. Jessenius, 2014.
Publisher Maxdorf
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 30203 Respiratory systems
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/14:00075700
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7345-387-9
Keywords in English cytomegalovirus (CMV); Pneumocystis jirovecii; Legionella pneumophila; Mycobacterium avium complex
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12. 6. 2014 15:07.
Abstract
V nejširším slova smyslu se termínem imunokompromitovaný označuje jedinec s jakýmkoliv postižením protiinfekční odolnosti, ať jde o nedostatečnost či poruchu odolnosti vrozenou (postižení nespecifické rezistence), nebo o poruchu odolnosti získanou (postižení specifické imunity). Velmi vzácné jsou vrozené imunodeficity. Patří sem defekty T buněčné imunity, poruchy funkce B buněk vyznačující se vadnou tvorbou protilátek, defekty fagocytózy a další vrozené imunodeficity smíšené.
Abstract (in English)
The etiologic agents responsible for pneumonias in patients with various forms of immunodeficiency are often different from those found in immunocompetent patients. These opportunistic agents, such as cytomegalovirus (CMV), Pneumocystis jirovecii, Legionella pneumophila, Mycobacterium avium complex, and a number of fungal infections are discussed in this chapter.
PrintDisplayed: 29. 9. 2023 13:20