VITURKA, Milan a Dominika TÓTHOVÁ. Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd. In Klímová, V., Žítek, V.. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník přípsěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 29-36, 8 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek k chápání pojmů růst a rozvoj z pohledu ekonomických věd
Název anglicky A few remarks on understanding of the terms of growth and development from the perspectives of economic sciences
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) a Dominika TÓTHOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník přípsěvků. od s. 29-36, 8 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00082040
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-6840-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-2
UT WoS 000358536900003
Klíčová slova česky růst - rozvoj - hospodářská politika
Klíčová slova anglicky growth - development - economic policy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 22. 5. 2017 15:23.
Anotace
Článek se zabývá vývojem chápání pojmů hospodářský růst a hospodářský rozvoj po 2. světové válce až po současnost. Kriticky se zaměřuje především na chápání hospodářského růstu jako nejdůležitějšího kritéria hodnocení ekonomické vyspělosti a životní úrovně jednotlivých zemí. Dále jsou zde uvedeny praktické konsekvence vztahující se k hospodářské politice a ekonomické praxi, které mimo jiné dokládají, jak se projevilo ekonomické dogma o nutnosti neustálého růstu HDP v ekonomikách vyspělých i rozvojových zemí. Příspěvek dokládá, že růst vyspělosti země není možné zaručit a hodnotit pouze na základě hospodářského růstu, ale právě na základě ekonomického rozvoje, který chápeme jako všechny aktivity směřující ke zlepšování ekonomických, strukturálních, technických, kulturních a sociálních fundamentů kvality života obyvatel příslušných k dané společnosti resp. danému území.
Anotace anglicky
The article deals with the development of conceptual understanding economic growth and economic development after the Second World War to the present. It critically focuses on the understanding of economic growth as the most important criterion for assessing the economic evaluation of the economic development of individual countries. Furthermore there are mentioned the practical consequences related to economic policy and practice which amongst others show how reflected economic dogma of the necessity of constant GDP growth in developed and developing (less developed) countries. The paper shows that a level of development of the country and a standard of living cannot be guaranteed and evaluated only on the basis of economic growth, but on the basis of economic development, that we understand as all activities aimed at improving the economic, structural, technical, cultural and social fundamentals of quality of life of inhabitants belonging to the society respectively to the territory
Návaznosti
MUNI/A/0768/2013, interní kód MUNázev: Teoreticko-metodologická východiska regionálního hodnocení rozvojových projektů a jejich verifikace na vybraných příkladech (Akronym: TMVRKRPVVPMVJKPTVZVK-24356879-213465789KresEsfMuBr)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 12. 2019 05:09