KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ. In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 67-74, 161 s. ISBN 978-80-210-6812-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
Název česky Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ
Název anglicky Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence
Autoři KOZLOVÁ, Veronika.
Vydání Brno, Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013, od s. 67-74, 161 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Dny práva
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6812-4
Klíčová slova česky Výživné; vykázání; domácí násilí
Klíčová slova anglicky Maintenance; homeban; domestic violence
Štítky domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 31. 3. 2015 11:16.
Anotace
Vykázání násilné osoby může způsobit situaci, kdy je ekonomicky závislý člen rodiny ponechán bez prostředků. Nemůže tak platit nájem či jiné náklady spojené s bydlením, zajistit péči o děti a pokrýt vlastní potřeby. Na druhou stranu vykázaná osoba musí platit dočasné ubytování a stává se, že objektivně nemá možnosti uhradit všechny potřebné výdaje. Tento a další problémy vyvstávající praxí budou otevřeny v příspěvku.
Anotace anglicky
Homeban of a violent person can cause situations where is economically dependent family member left at home without any funds. He or she has to pay rent or other costs associated with housing, costs associated with child care and of course theirs own needs. On the other hand violent person has to pay extra money for temporary accomodation and sometimes really doesnt have resources to provide both. This and other issues will be disscused in the contribution.
Návaznosti
MUNI/A/0763/2012, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 14:31