KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Název česky OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Název anglicky CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE
Autoři KOZLOVÁ, Veronika.
Vydání Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy, od s. 202- 2014.
Nakladatel Magnanimitas
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87952-02-3
Klíčová slova česky domácí násilí, předběžné opatření; vykázání; dítě; nejlepší zájem dítěte; orgán sociálně-právní ochrany dítěte
Klíčová slova anglicky domestic violence; homeban, child; best child’s interest
Štítky domácí násilí, nejlepší zájem dítěte
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Kozlová, učo 170354. Změněno: 18. 6. 2014 06:43.
Anotace
Příspěvek se zabývá analýzou nové právní úpravy ve vazbě na problematiku soudního vykázání podle zákona o zvláštních řízeních soudních a nového občanského zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována dětem a jejich ochraně. Vzhledem k povaze problematiky se příspěvek nevyhýbá ani představení možností vykázání trestního a povinností orgánu sociálně-právní ochraně dětí v případě domácího násilí.
Anotace anglicky
Analysis of the new legislation in relation to an issue of homeban in new civil code and accompanying regulations. Special attention is paid to children and their protection. Beyond the issues of civil law will be open issue of criminal homeban and duty of children care institutions.
Návaznosti
MUNI/A/0763/2012, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 15:39