SVOBODOVÁ, Hana and Antonín VĚŽNÍK. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do geografie venkova
Authors SVOBODOVÁ, Hana and Antonín VĚŽNÍK.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW epub html URL
ISBN 978-80-210-6943-5
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) geografie; venkov; funkce venkova; aktér rozvoje; regionální rozvoj
Keywords in English geography; rural areas; function of rural areas; actor of development; regional development
Tags elportál
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 1/7/2015 13:42.
Abstract
Výuková publikace Úvod do geografie venkova ve stručnosti uvádí do problematiky rurální geografie. Vysvětluje samotný pojem venkov a kritéria, pomocí nichž lze venkov vymezovat, dále pak ukotvení rozvoje venkova v rámci regionálního rozvoje a Společné zemědělské politiky EU. Neopomíjí jaké funkce venkov plní v současnosti, jaké byly v minulosti a kdo a jak se může o rozvoj venkova zasadit. Závěr předkládá několik modelových ukázek problémů, se kterými se venkov v posledních letech potýká. Výuková pomůcka je primárně určena studentům PdF:Ze0061 Geografie města a venkova, PřF:Z0105 Rurální geografie.
PrintDisplayed: 23/5/2022 03:23