REISSMANNOVÁ, Jitka. Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči. Naravoslovna solnica, Slovinsko: Pedagoška fakulteta, 2014, XVIII, č. 3, s. 12-13. ISSN 1318-9670.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ustvarjalnost pri poučevanju prve pomoči
Název česky Kreativita ve výuce první pomoci
Název anglicky Creativity in teaching first aid
Autoři REISSMANNOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Naravoslovna solnica, Slovinsko, Pedagoška fakulteta, 2014, 1318-9670.
Další údaje
Originální jazyk slovinština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovinsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00076028
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kreativita; učitel; škola; výchova ke zdraví; první pomoc
Klíčová slova anglicky creativity;teacher;school;health education;first aid
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 24. 4. 2015 13:33.
Anotace
Prva pomoč predstavlja znanje in veščine za reševanje človeškich življenj. Raziskave kažejo, da je znanje prve pomoči med prebivalstvom precej pod zaželenim nivojem (Reissmannová, 2010). Vzrok za to slabo pripravljenost in neučinkovitost je kakovost tečajev prve pomoči, ki jih organizirajo različne institucije. Da bi bilo poučovanje uspešnejše, je potrebno najprej izbrati pravi pristop in metodo poučovanja. Izkazalo se je, da je za učenje o prvi pomoči primerno izkustveno učenje in simuliranje različnih specifičnih okoliščin, kar zahteva iznajdljivost in ustvarjalnost učitelja ali inštruktorja. Učinek ustvarjalnega povezovanja prve pomoči z drugimi učnim predmeti je dvojen: poleg novih znajn in spretnosti prve pomoči se poglablja tudi znajne povezovalnega predmeta. Ustvarjalnost in iznajdljivost pa je nazadnje še najbolj uporabna v realnih situacijah, kjer se pogosto zgodi, da ostanemo praznih rok in je reševanje odvisno od spolsobnosti improvizacije in ustvarjalnosti reševalca.
Anotace česky
První pomoc je dovednost zachraňující lidské životy. Výsledky výzkumů ukazují, že znalosti občanů v oblasti první pomoci jsou na nižší úrovni než by bylo žádoucí (např. Reissmannová, 2010), což souvisí s často nedostatečnou přípravu občanů v této oblasti. Aby byla první pomoc vyučována dostatečně efektivně, je nutné volit efektivní metody výuky – vhodné je využití zážitkové pedagogiky a simulace konkrétních situací, které kladou značné nároky na kreativitu lektora PP. Zlepšení neuspokojivé situace může také přinést implementace témat první pomoci do všech předmětů, které jsou vyučovány na základních školách. Podmínkou ovšem je učitel, který je odborníkem nejen ve svém oboru, ale také dobře ovládá nejnovější postupy první pomoci a kreativně myslí. V neposlední řadě si uvědomme, že v situacích, které vyžadují poskytnutí první pomoci, nemáme často k dispozici lékárničku a naším úkolem je improvizace založená na kreativitě.
Anotace anglicky
First aid is the skill of saving human lives. Research shows that citizens' knowledge of first aid are at a lower level than would be desirable ( eg Reissmannová, 2010), which relates to the often inadequate preparation of citizens in this area. To be taught first aid effectively enough, it is necessary to choose effective methods of teaching - suitable to use experiential learning and simulation of specific situations, which place considerable demands on creativity trainer first aid. Improving unsatisfactory situation can also bring topics implementation of first aid to all subjects that are taught in primary schools. The condition, however, is the teacher who is not only an expert in his field, but also a good command of the latest procedures of first aid and thinking creatively. Finally, let us remember that in situations that require first aid, we do not often have available first aid kit and our task is improvisation based on creativity.
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 23:57