SELUCKÁ, Markéta. Legal instruments activated for an intervention into the contract. In The XIXth International Congress of Comparative Law. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Legal instruments activated for an intervention into the contract
Název česky Právní nástroje umožňující intervenci do smlouvy
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání The XIXth International Congress of Comparative Law, 2014.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00082077
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Clausula rebus sic stantibus
Klíčová slova anglicky Clausula rebus sic stantibus
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 10. 7. 2015 13:00.
Anotace
The article focused mainly on outlining some of the aspects of the relationship between the financial crisis and contract law in the Czech Republic. For better understanding, the author also presented several provisions laid down in the new Czech Civil Code, which entered into force on January 1, 2014, regarding the hardship clause in Civil law (“clausula rebus sic stantibus”).
Anotace česky
Příspěvek se zamýšlel možnými dopady finanční krize do závazkového práva v ČR zejména s ohledem na přijetí nového civilního kodexu, který mimo jiné obsahuje nový institut clausula rebus sic stantibus.
Návaznosti
MUNI/22/katedr.projekt/2013, interní kód MUNázev: Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
Investor: Masarykova univerzita, Koncepční, systémové a institucionální změny soukromého práva a civilního práva procesního ve světle rekodifikace soukromého práva
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2023 01:38