DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, David MERTA, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK. Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech. In Ondřej Chvojka. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichů v Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 9. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 77-86, 10 s. ISBN 978-80-87311-43-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech
Název česky Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech
Název anglicky Application of non-destructive methods by the systematic archaeological research in Upper stronghold in Kestřany
Autoři DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, David MERTA, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK.
Vydání České Budějovice, ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichů v Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 9, od s. 77-86, 10 s. 2013.
Nakladatel Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-87311-43-1
Klíčová slova česky Čechy-středověk-tvrz-GPR
Klíčová slova anglicky Bohemia-medieval-stronghold-gpr
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D., učo 146729. Změněno: 25. 11. 2019 13:49.
Anotace
Předkládaný příspěvek si klade za cíl zhodnotit využití nedestruktivních metod, konkrétně pozemního georadarového měření, př i systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech
Anotace česky
Předkládaný příspěvek si klade za cíl zhodnotit využití nedestruktivních metod, konkrétně pozemního georadarového měření, př i systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech
Anotace anglicky
This paper aims to evaluate the use of non-destructive methods, namely Ground penetrating radar (GPR), used upon the systematic archaeological research in Upper stronghold in Kestřany (distr. Písek). Archaeological excavations in Kestřany was caused by ground works accompanying the gradual reconstruction. In parallel with the ongoing reconstraction we focused on architectualhistorical survey. Since excavations are restricted only to areas threatened by ground works, in 2012 we decided to examine other important areas by GPR. Our main goal was to broaden our knowledge about the stronghold developoment. The following paper presents the conclusion we reached by combining the results of archaeological excavations and the ground penetrating radar method.
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 09:13