EN

Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR

HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol.. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-127, 7 s. ISBN 978-80-210-6852-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR
Název anglicky Comparison of Plate Tapping Test Results in Population of Czech Republic
Autoři HLAVOŇOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jan CACEK (203 Česká republika, domácí), Tomáš KALINA (203 Česká republika, domácí), Dita HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva PAJEROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Sylva HŘEBÍČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky, od s. 121-127, 7 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14510/14:00076078
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-6852-0
Klíčová slova česky talířový tappink; dominantní ruka; nedominantní ruka; korelace
Klíčová slova anglicky plate tapping; dominant and non dominant hand; correlation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2015 16:03.
Anotace
Cílem práce bylo porovnání výsledků talířového tappingu mezi jednotlivými kategoriemi populace v ČR. Probandi byli testováni pomocí normovaného testu ruční tapping. Ověřování definovaných hypotéz proběhlo pomocí následujících statistických metod: T-test, (statistická hladina významnosti byla stanovena na 0,05). Dále byla použita korelační analýza. Na základě stanovené hypotézy jsme konstatovali, že existuje velmi silná závislost mezi dominantní a nedominantní rukou TO v talířovém tappinku.
Anotace anglicky
The aim of this study was compare the results of plate tapping between age categories of czech population. Probands were tested using standardized test plate tapping.Vertification of hypotheses was defined using following statistical methods: T-test, (statistical signifikance level was set at 0,05). It was also used correlation analysis. Based on the hypothese, we observed that there is very strong correlation between the dominant and non- dominant hand in test plate tapping in all age categories.
Návaznosti
EE2.3.20.0044, projekt VaVNázev: Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 14:39

Další aplikace