BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 61 s. ISBN 9788021067660.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly
Autoři BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 61 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 9788021067660
Štítky Munipress
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 27. 3. 2017 07:13.
Anotace
Publikace přehledně pojednává některé základní otázky teorie divadla s ambicí uvést do problematiky zejména začínající badatele a zorientovat je v elementární literatuře. Po stručném úvodu charakterizujícím divadlo v celé jeho proměnlivosti, jsou jednotlivé kapitoly věnovány následujícím tématům: Divadlo jako umění a jeho artefaktuálnost – Divadelní strukturalismus a sémiotika – Divadlo jako komunikace – Divadlo jako rituál – Divadlo jako zážitek – Kognitivní teorie v divadle a teatrologii. Každá kapitola podává přehled české i zahraniční literatury k tématu a konfrontuje klíčové koncepty, v závěru je opatřena zevrubnou bibliografií.
Anotace anglicky
The introduction covers elementary problems of theatre theory aiming to introduce young scholars into concepts, discussions and basic literature. Chapter focus on following topics: Theatre as Art (and artifact) – Theatre Structuralism and Semiotics – Theatre as Communication – Theatre as Ritual – Theatre as Experience – Cognitive Theatre Studies. Every chapter provides overview of Czech and foreign reference literature and discusses key concepts. Extensive bibliography included.
VytisknoutZobrazeno: 5. 6. 2020 22:13