EN

Screening kolorektálního karcinomu

VOJTĚCHOVÁ, G., Š. SUCHÁNEK, T. GREGA, Ondřej MÁJEK, Ladislav DUŠEK a M. ZAVORAL. Screening kolorektálního karcinomu. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 3, s. 235-239. ISSN 2336-288X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Screening kolorektálního karcinomu
Název česky Screening kolorektálního karcinomu
Název anglicky Colorectal cancer screening
Autoři VOJTĚCHOVÁ, G. (203 Česká republika), Š. SUCHÁNEK (203 Česká republika), T. GREGA (203 Česká republika), Ondřej MÁJEK (203 Česká republika, domácí), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí) a M. ZAVORAL (203 Česká republika).
Vydání Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media, 2014, 2336-288X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00080142
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kolorektální karcinom; screening; kolonoskopie; TOKS; adresné zvaní
Klíčová slova anglicky colorectal cancer; screening; colonoscopy; Faecal Occult Blood Test; targeted invitation
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 19. 8. 2014 14:33.
Anotace
Kolorektální karcinom (KRK) je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním v České republice. Většinu KRK tvoří tzv. sporadická forma a pouze 14– 19 % vzniká na základě vrozené predispozice. Vzhledem k relativně dlouhému času kancerogeneze je možné v rámci screeningu detekovat a včas odstranit premaligní léze, a zabránit tak vzniku KRK. Screening kolorektálního karcinomu v České republice prochází kontinuálním vývojem a jeho základními nástroji jsou aktuálně imunochemické testy na okultní krvácení do stolice s kolonoskopií v případě jejich pozitivity a primární screeningová kolonoskopie. Od ledna 2014 došlo k zavedení adresného zvaní občanů mladších 70 let k účasti na programu. Jedinci s vyšším rizikem kolorektální neoplázie jsou sledováni v rámci dispenzárních programů.
Anotace anglicky
Colorectal cancer (CRC) is the second most common malignant disease in the Czech Republic. Most CRCs are sporadic and only 14– 19 % are associated with a genetic predisposition. Due to the relatively long carcinogenesis, premalignant lesions can be detected by screening and removed in time and CRC can thus be prevented. Colorectal cancer screening in the Czech Republic is undergoing continuous development. The basic tools currently used are either an immunochemical faecal occult blood test and a colonoscopy in the case of test positivity, or a primary screening colonoscopy. Since January 2014, citizens under the age of 70 have been actively invited to participate in the program. Patients with a higher risk of colorectal neoplasia are monitored within the dispensary programs.
Návaznosti
NT13673, projekt VaVNázev: Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem: multicentrická prospektivní studie
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 06:24

Další aplikace