ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 375-393. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky
Název anglicky Power relationships between novice teachers and their students
Autoři ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, domácí), Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. 2014, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00073805
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky moc; konflikt; konsensus; kooperace; začínající učitelé; studenti učitelství; šok z reality
Klíčová slova anglicky power; conflict; consensus; cooperation; novice teachers; student teachers; reality shock
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 17. 3. 2015 09:21.
Anotace
Předložená teoretická studie se zabývá konceptem moci ve školní třídě. Jejím cílem je analyzovat koncept moci prostřednictvím jeho ústředních vlastností, a hlouběji tak porozumět jeho definici. V návaznosti na to poukazujeme na intervenující faktory, jež se do podoby mocenského uspořádání ve třídě promítají a které mohou zastávat významnou roli v mocenském uspořádání ve třídách začínajících učitelů a potažmo také studentů učitelství. V první části příspěvku je moc definována skrze tři její hlavní charakteristiky: cirkularitu, situačnost a reciprocitu. Druhá část příspěvku je věnována hlavním faktorům, které se do mocenského uspořádání ve školní třídě promítají. Těmito faktory jsou míra shody zájmů mezi učiteli a žáky, podoba vzájemných vztahů a kontext, v němž k uspořádání mocenských vztahů dochází. Z příspěvku vyplývá, že fenomén moci hraje u začínajících učitelů významnou roli. Právě u nich je totiž funkční nastavení mocenských vztahů vnímáno jako jeden z klíčových problémů při vstupu do profese a stává se také stěžejním důvodem pro její opuštění.
Anotace anglicky
This theoretical study deals with a concept of power, in relation to which it follows several objectives. The purpose of the study is to analyse the concept of power through its central features and seize deeper understanding of its definition. Firstly, we define the concept of power as circular, situational and reciprocal phenomenon. Following this, we aim to introduce intervening factors, which are reflected into the form of classroom power arrangement and which may play an important role in the power arrangement in classes taught by student teachers or beginning teachers. These factors are consensus between students and their teachers, mutual relationships and context. In terms of findings, the functional setting of power relations is perceived as one of the key issues beginning teachers are confronted by when entering the profession and also becomes a key reason for them when deciding to leave the profession.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2020 01:35