MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy (Essentials of Phylogenetic Analysis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 290 pp. ISBN 978-80-210-6363-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy fylogenetické analýzy
Name in Czech Základy fylogenetické analýzy
Name (in English) Essentials of Phylogenetic Analysis
Authors MACHOLÁN, Miloš.
Edition 1. vyd. Brno, 290 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Munishop Flexibooks
ISBN 978-80-210-6363-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014
Tags Munipress, munipress-propagace
Bibliography 292 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 30. 3. 2020 12:06.
Abstract
Současný vývoj biologických věd jednoznačně ukazuje nejen prudký rozvoj metod rekonstrukce fylogeneze (fylogenetiky), ale hlavně jejich pronikání i do ostatních oblastí. To platí zejména o metodách založených na bayesovské metodologii a na teorii koalescence, které jsou základní součástí mnoha počítačových programů určených na jiné než fylogenetické analýzy (populační genetika, ekologie, morfometrie atd.). Učební text provádí studenty problematikou od popisu typů dat a sekvencí přes vysvětlení metodologie, představení evolučních modelů až k podrobnému výkladu Bayesovské fylogenetické analýzy a jejího využití. Učebnice odráží aktuální bouřlivý vývoj v oblasti fylogenetiky a vzhledem k tomu, že podobný titul na českém trhu zatím chybí, jistě ji přivítají nejen studenti, ale i odborníci.
Abstract (in English)
Current development of biological sciences clearly shows not only the rapid development of methods of phylogeny reconstruction (phylogenetics), but also their penetration into other areas. This applies particularly to methods based on Bayesian methodology and coalescent theory that make essential parts of many computer programmes designed for other than phylogenetic analysis (population genetics, ecology, morphometry, etc.). The textbook guides students through the subject starting with data types and sequences through the explanation of methodology and the demonstration of evolutionary models to a detailed interpretation of Bayesian phylogenetic analysis and its use. The textbook reflects the current tumultuous development in phylogenetics, and as there is no such title on the Czech market, it will certainly be welcomed not only by students but also by professionals.
PrintDisplayed: 27. 2. 2021 00:03