MACHOLÁN, Miloš. Základy fylogenetické analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 290 s. ISBN 978-80-210-6363-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy fylogenetické analýzy
Název česky Základy fylogenetické analýzy
Název anglicky Essentials of Phylogenetic Analysis
Autoři MACHOLÁN, Miloš.
Vydání 1. vyd. Brno, 290 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Munishop Flexibooks
ISBN 978-80-210-6363-1
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6363-2014
Štítky Munipress, munipress-propagace
Bibliografie 292 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 30. 3. 2020 12:06.
Anotace
Současný vývoj biologických věd jednoznačně ukazuje nejen prudký rozvoj metod rekonstrukce fylogeneze (fylogenetiky), ale hlavně jejich pronikání i do ostatních oblastí. To platí zejména o metodách založených na bayesovské metodologii a na teorii koalescence, které jsou základní součástí mnoha počítačových programů určených na jiné než fylogenetické analýzy (populační genetika, ekologie, morfometrie atd.). Učební text provádí studenty problematikou od popisu typů dat a sekvencí přes vysvětlení metodologie, představení evolučních modelů až k podrobnému výkladu Bayesovské fylogenetické analýzy a jejího využití. Učebnice odráží aktuální bouřlivý vývoj v oblasti fylogenetiky a vzhledem k tomu, že podobný titul na českém trhu zatím chybí, jistě ji přivítají nejen studenti, ale i odborníci.
Anotace anglicky
Current development of biological sciences clearly shows not only the rapid development of methods of phylogeny reconstruction (phylogenetics), but also their penetration into other areas. This applies particularly to methods based on Bayesian methodology and coalescent theory that make essential parts of many computer programmes designed for other than phylogenetic analysis (population genetics, ecology, morphometry, etc.). The textbook guides students through the subject starting with data types and sequences through the explanation of methodology and the demonstration of evolutionary models to a detailed interpretation of Bayesian phylogenetic analysis and its use. The textbook reflects the current tumultuous development in phylogenetics, and as there is no such title on the Czech market, it will certainly be welcomed not only by students but also by professionals.
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2021 09:02