KALINA, Jiří, Jiří HŘEBÍČEK a Gabriela BULKOVÁ. Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024. Waste forum, České ekologické manažerské centrum, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 114-122. ISSN 1804-0195.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024
Název česky Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024
Název anglicky Prognosis of municipal waste production until 2024
Autoři KALINA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří HŘEBÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Gabriela BULKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Waste forum, České ekologické manažerské centrum, 2014, 1804-0195.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00073287
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Komunální odpad, modelování, prognóza, odpadové toky.
Klíčová slova anglicky Municipal waste; modelling; prognosis; waste flows.
Štítky AKR
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, Ph.D., učo 150824. Změněno: 30. 5. 2017 09:13.
Anotace
V příspěvku je představena první část nového komplexního prognostického modelu vyvinutého promodelování produkce a nakládání s komunálním odpadem (KO). Diskutovaný model byl vytvořen jako multidimenzionální lineární model produkce KO v jednotlivých obcích, který využívá na vstupu data o socioekonomických parametrech obcí a pro kalibraci pak vzorek dat z ročních hlášení6251 obcí České republiky o produkci a nakládání s KO. Popsaný matematický model přinesl nové nástroje na podporu rozhodování pro Ministerstvo životního prostředí ČR v oblasti odpadového hospodářství (např. národní zákonodárství, dotační management, budování nových zařízení atd.) a byl použit pro nový Plán odpadového hospodářství (POH) České republiky pro období 2015–2024.
Anotace anglicky
The paper describes the first part of a new complex prognostic model developed for modelling of municipal waste production and treatment. The model was created as multidimensional linear model of waste production in individual municipalities, which utilizes socioeconomic data on the municipalities and one-year sample of a data on production and treatment of waste in 6,251 Czech municipalities. The model brings new decision support tools not only for the Ministry of the Environment of the Czech Republic but also for Member States of European Union.
VytisknoutZobrazeno: 15. 11. 2019 04:03