HOCH, Aleš a Miroslav DEJMAL. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 39, č. 1, s. 257-271. ISSN 0231-5823.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Název česky Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou
Název anglicky Wooden Operating Equipment from Veselí nad Moravou Castle
Autoři HOCH, Aleš a Miroslav DEJMAL.
Vydání Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita, 2014, 0231-5823.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Klíčová slova česky Veselí nad Moravou – vrcholný středověk – hrad – předhradí – dřevěné artefakty
Klíčová slova anglicky Veselí nad Moravou – high Middle Ages – castle – bailey – wooden artefacts
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D., učo 146729. Změněno: 10. 9. 2014 16:26.
Anotace
Článek se zabývá dřevěnými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky vysoké hladině spodní vody se tyto vzácné artefakty dochovaly do současnosti. V souboru jsou zastoupeny nejen předměty sloužící při běžném denním provozu, jako jsou rukojetě a násady, necky, vidle či proutěné výrobky, ale také části rozličných konstrukcí, jako mobiliář, dveře, svlaky, petlice, okna, šindele, pažení aj. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je velice rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
Anotace česky
Článek se zabývá dřevěnými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky vysoké hladině spodní vody se tyto vzácné artefakty dochovaly do současnosti. V souboru jsou zastoupeny nejen předměty sloužící při běžném denním provozu, jako jsou rukojetě a násady, necky, vidle či proutěné výrobky, ale také části rozličných konstrukcí, jako mobiliář, dveře, svlaky, petlice, okna, šindele, pažení aj. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je velice rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
Anotace anglicky
The article discusses wooden artefacts unearthed in the bailey of Veselí nad Moravou Castle. The castle is situated in the alluvial plain of the River Morava, and these rare artefacts have survived due to the high level of ground water. The series includes items of everyday life such as handles and grips, washtubs, pitchforks and wickerwork products, as well as parts of furniture, doors, beams, latches, windows, shingles, wainscoting and others. Although the series is relatively small, it is considerably varied and exceptional owing to the location. It is dated to the period between the second half of the 13th century and the early 14th century.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 03:33