VYSOKÝ, Robert, Filip DOSBABA a Ladislav BAŤALÍK. Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Med Sport Boh Slov 2014; 23(3):97. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014. s. 194-195, 2 s. ISSN 1210-5481.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno
Název česky Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno
Název anglicky Intervention training program in patiens with Metabolic syndrome in Faculty Hospital Brno
Autoři VYSOKÝ, Robert (203 Česká republika, garant, domácí), Filip DOSBABA (203 Česká republika) a Ladislav BAŤALÍK (703 Slovensko).
Vydání Brno, Med Sport Boh Slov 2014; 23(3):97, od s. 194-195, 2 s. 2014.
Nakladatel Česká společnost tělovýchovného lékařství
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00076517
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1210-5481
Klíčová slova česky 'metabolický syndrom' 'aerobní a odporový trénink' 'prevence' 'rehabilitace'
Klíčová slova anglicky 'metabolic syndrome' 'aerobic and resistance training' 'prevention' 'rehabilitation'
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 29. 8. 2017 10:46.
Anotace
Přehled poznatků Na našem pracovišti ve Fakultní nemocnici Brno probíhá trénink 3x týdně po dobu 2-3 měsíců. Před začátkem celého tréninkového bloku je provedeno zátěžové vyšetření lékařem, které stanoví vhodnou a bezpečnou intenzitu tréninkové zátěže. Tréninková jednotka se skládá ze zahřívací fáze, vlastního kombinovaného tréninku (aerobní a odporový trénink) a relaxační fáze. Nejedná se v současnosti o cílený trénink nemocných s MS, ale o Kardiovaskulární rehabilitační tréninkový program, aplikovaný na jedince s MS, kteří se vzhledem k provázanosti těchto problematik v tréninkových skupinách vyskytují. Diskuse Struktura intervenčního tréninkového programu vychází z Kardiovaskulárních rehabilitačních programů, z kterých vychází více světových pracovišť (3). Svačinová (4) ve své práci konstatuje, že pacienti s vyšším počtem rizikových faktorů v rámci metabolického syndromu mají minimálně srovnatelný prospěch z kardiovaskulární rehabilitace po akutním koronárním syndromu jako pacienti bez metabolického syndromu. Výsledky publikované naším pracovištěm potvrzují, že dochází ke zlepšení kardiorespiračních ukazatelů a stabilizaci hemodynamických parametrů (5, 6). Toto potvrzují také studie i z jiných pracovišť (7, 8). Závěr Intervenční tréninkový program u pacientů s MS zásadní mírou ovlivňuje jednotlivé komponenty tohoto onemocnění a snižuje komplikace související s negativním dopadem nízké aerobní kapacity organismu, zejména pak výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Po jeho absolvování se nejen zvyšuje aerobní kapacita organismu a funkční pohybový stav nemocných, ale pozitivně reaguje taktéž psychický stav nemocného a zlepšuje se motivace k pravidelné pohybové aktivitě a tím pádem adherence k primárně a sekundárně preventivní léčbě.
Anotace anglicky
Intervention training program for patients with MS substantial degree affect the components of the disease and reduces the complications associated with the negative impact of low aerobic capacity of the organism, in particular cardiovascular diseases. After his graduation he not only increases aerobic capacity and body functional state of motion sick, but also responds positively to the psychological state of the patient and improves the motivation for regular physical activity and thus adherence to primary and secondary preventive treatment.
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 06:11