EN

Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end?

MÍŠEK, Jakub. Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end? Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 1, s. 69-83. ISSN 1802-5943.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Consent to personal data processing – The Panacea or The dead end?
Název česky Souhlas se zpracováním osobních údajů - Všelék, nebo slepá ulička?
Autoři MÍŠEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita, 2014, 1802-5943.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00076536
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Ochrana osobních údajů; Souhlas se zpracováním; Fetišismus souhlasu; Informovaný souhlas
Klíčová slova anglicky Personal Data Protection; Consent to Processing; Consent Fetishism; Informed Consent
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 4. 2015 17:02.
Anotace
The paper deals with the question of proper use of consent to personal data processing on the Internet. Legal requirements of such consent are discussed in the first part of the paper, when Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC as well as their Czech implementation, Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data and Act No. 127/2005 Coll., on the electronic communications are examined. The second part of the paper questions capability of data subjects to make an informed consent and adequacy of this legal institute. The second part also points out a common problem of its wrong use which is a practice of data controllers, who try to legitimise data processing by consent even in situations, when it is not a proper way of doing so. Finally, a possible solution to the presented problem is discussed.
Anotace česky
Článek se zabývá otázkou otázkou vhodného způsobu použití souhlasu se zpracováním osobních údajů na Internetu. Právní náležitosti tohoto souhlasu jsou diskutovány v první části článku, v kontextu Směrnice 95/46/ES, Směrnice 2002/58/ES, stejně jako jejich české implementace, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Druhá část článku se zabývá otázkou schopnosti subjektu osobních údajů poskytnout informovaný souhlas a adekvátností celého tohoto institutu. Druhá část rovněž upozorňuje na běžný problém nesprávného užití institutu souhlasu správcem osobních údajů, který se snaží legitimizovat sběr a zpracování dat i za situace, kdy mu svědčí jiný právní důvod. Závěrem jsou diskutována možná řešení problému.
Návaznosti
MUNI/A/0918/2013, interní kód MUNázev: Právo a technologie II (Akronym: PAT II)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 3. 2019 07:38

Další aplikace