SEIDENGLANZ, Daniel. Transport geography in the Czech Republic and Slovakia. Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 2014, roč. 41, December, s. 350-352. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.09.001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transport geography in the Czech Republic and Slovakia
Název česky Geografie dopravy v České republice a na Slovensku
Autoři SEIDENGLANZ, Daniel.
Vydání Journal of Transport Geography, Oxford, Elsevier, 2014, 0966-6923.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.650
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.09.001
UT WoS 000346214700038
Klíčová slova česky geografie dopravy; Česká republika; Slovensko
Klíčová slova anglicky transport geography; the Czech Republic; Slovakia
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 11. 4. 2015 21:29.
Anotace
Transport geography is one of the classic geographical traditions in the Czech Republic but the number of scientists interested in this field has always been limited. Czech (transport) geography has developed in close relation with Slovak (transport) geography due to the long existence of the common state (former Czechoslovakia ceased to exist only in 1992). Both countries have remarkably similar languages, and essentially the same way of life and social, economic and political experience – the post-socialist transformation and entry to the European Union, connected with a noticeable reorganization of spatial interactions and transport relations. Last but not least, a close scientific cooperation has played an important role. For this reason, transport geography in both the Czech Republic and Slovakia will be examined in this article.
Anotace česky
Geografie dopravy sice v České republice patří ke klasickým a tradičním geografickým oborům, nicméně počet odborníků zabývajících se tímto oborem byl vždy omezený. Česká (dopravní) geografie se vyvíjela v úzkém vztahu se slovenskou (dopravní) geografií, a to především z důvodu dlouhé existence společného státu (bývalé Československo přestalo existovat až v roce 1992). Oba státy mají velmi podobné jazyky a také v zásadě stejný způsob života a rovněž podobnou sociální, ekonomickou a politickou zkušenost - post-socialistickou transformaci a vstup do Evropské unie spojené s výraznou reorganizací prostorových interakcí a dopravních vazeb. V neposlední řadě hrála významnou roli i těsná vědecká spolupráce. Ze všech uvedených důvodů článek charakterizuje dopravní geografii v obou státech, tj. v České republice i na Slovensku.
Návaznosti
MUNI/A/0902/2012, interní kód MUNázev: Globální environmentální změny v krajinné sféře Země a jejich dopady (Akronym: GlobE)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 12:49