VYSOKÝ, Robert, Ladislav BAŤALÍK, Filip DOSBABA, Ondřej LUDKA, Svatopluk NEHYBA a Ondřej KOLAŘÍK. Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. In Barbora Kolářová, Petra Bastlová. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 33-66. ISBN 978-80-244-4220-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci
Název anglicky Intervention training program - EBM arguments for his major role in cardiovascular rehabilitation and prevention
Autoři VYSOKÝ, Robert (203 Česká republika, garant, domácí), Ladislav BAŤALÍK (703 Slovensko), Filip DOSBABA (203 Česká republika), Ondřej LUDKA (203 Česká republika), Svatopluk NEHYBA (203 Česká republika) a Ondřej KOLAŘÍK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii, s. 33-66, 2014.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00076747
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-244-4220-4
Klíčová slova česky Kardiovaskulární rehabilitace; sekundární prevence; aerobní trénink; odporový trénink; aerobní kapacita; ischemická; choroba srdeční; akutní koronární příhoda
Klíčová slova anglicky Cardiac rehabilitation; secondary prevention; aerobic training; resistance training; aerobic capacity; coronary artery disease
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 29. 8. 2017 10:49.
Anotace
Intervenční tréninkový program je klíčovým bodem v celém sekundárně-preventivním procesu u nemocných s ICHS. Cíl: posouzení vlivu modifikovaného aerobně-odporového tréninku na kardiorespirační ukazatele u nemocných po akutní koronární příhodě.Výsledky: signifikantní nárůst tolerance zátěže (1,76±0,34 vs. 1,99±0,42 W/kg; p<0.001) a vrcholové spotřeby kyslíku (22,83±4,48 vs. 25,86±5,46 pVO2, p<0.001), nesignifikantní pokles klidových hodnot tepové frekvence, systolického a diastolického krevního tlaku. Závěr: absolvování programu vede ke zlepšení aerobní kapacity, která je jedním z významných prognostických ukazatelů u nemocných s rizikovými faktory ICHS či po akutní koronární příhodě.
Anotace anglicky
Trainings program is a part of the second rehab. phase, which is a key point in all secondary-preventive process in patiens with coronary artery disease (CAD). Design:this study is focused on assesing the impact of a modified aerobic-resistance training on cardiorespiratory parameters in patiens after an acute coronary event. Results: significant increase in work tolerance (1,8±0,3 vs. 2,0±0,4 W/kg; p<0.001) and peak oxygen consumption (22,8±4,5 vs. 25,9±5,5 pVO2, p<0.001). There was also observed a nonsignificant decrease in resting values of heart rate, systolic and diastolic blood pressure.Conclusion: modified program leads to improvements in aerobic capacity, which is one of the major prognostic factors CAD patients.
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 11:54