STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten (Historic Development of German Language with Selected Literary Texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. ISBN 978-80-210-6898-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten
Name in Czech Historický vývoj němčiny s vybranými literárními ukázkami
Name (in English) Historic Development of German Language with Selected Literary Texts
Authors STANOVSKÁ, Sylvie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 196 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00077030
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6898-8
Keywords (in Czech) němčina; historický vývoj; stará horní němčina; střední horní němčina; raná nová horní němčina; stará saština; literatura doby Karla Velikého; středověká lyrika a epika; Německo; Jan ze Středy; císař Karel IV.; kultura doby Karlovy; Německo reformace; barokní literatura a hudba
Keywords in English Development of German Language; Old German Language; Old Saxonian Language; Johannes de Novoforo Neumarkt; Courtly Literature of Charlemagne; Court of Charles IV; Prag Culture during the Time of Charles IV
Tags Munipress, rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 8/1/2015 13:01.
Abstract
Dieses Lehrbuch bringt eine Übersicht der wichtigsten sprachlichen Stadien des Deutschen im Zeitraum von 800 bis 1700. Als Sprachzeugen sind ausgewählte literarische Texte aller dieser Sprachstadien beigefügt.
Abstract (in Czech)
Tato učebnice přináší přehled vývoje němčiny a jejích nejdůležitějších jazykových stádií. Svědectví z těchto časových úseků jsou vybrané literární texty z období let 800-1700. Vybrané texty osvětlují propojenost literární kultury středověku zvláště v německo-českém kontextu.
Abstract (in English)
This Book bring a overview of historic Development of German Language and Literature of the Middle Ages. With Selected Literary Texts of the Middle Ages, which express Connectedness particularly in German-Bohemian Context.
PrintDisplayed: 25/2/2024 22:48