MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí
Název anglicky Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef LUKAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00074063
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Interakce učitele se třídou; báze moci učitele; adaptace dotazníku TPUS
Klíčová slova anglicky Class interaction with the teacher; teacher power; Czech adaptation of TPUS questionaire;
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 7. 11. 2014 11:46.
Anotace
Příspěvek shrnuje zkušeností s adaptací dotazníku Teacher Power Use Scale (TPUS) autorů Schrodt, Witt, a Turman (2007) vymezujícího vnímání moci učitele ve třídě v kontextu teorie Frenche a Ravena (1959) rozlišující pět bází moci učitele: donucovací, odměňovací, referenční, legitimní a expertní. Představeny budou aspekty adaptace dotazníku do českého kulturního prostředí s rozšířením původní verze o druhý stupeň základní školy a pro účely projektu GAČR 13-24456S Moc ve školních třídách studentů učitelství. V příspěvku budou prezentovány výsledky předběžné standardizace české verze nástroje (1400 žáků z 60 školních tříd) a další zkušenosti s jeho využitím v praxi.
Anotace anglicky
This paper summarizes experiences with adaptation of the questionnaire Teacher Power Use Scale (TPUS) authors Schrodt, Witt, and Turman (2007) defining the perception of power teachers in the classroom in the context of the theory of Frenche and Raven (1959) distinguished five bases of power teachers: coercive, reward, reference, legitimate and expert. The show will be aspects of the adaptation of the questionnaire to the Czech cultural environment with the extension of the original version of the second stage of basic school and for the purposes of the project GA 13-24456S Power in the classroom teaching students. The paper presents the results of preliminary standardization Czech version of the tool (1400 pupils from 60 school classes) and further experience with its use in practice.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx Licence Creative Commons  Verze souboru Mareš, J. 7. 11. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx?info
Vloženo
Pá 7. 11. 2014 11:48, Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918
Atributy
 

ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pptx
Typ souboru
pptx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation)
Velikost
259 KB
Hash md5
b0eccdb810e8c027fb123aa6abfd663e
Vloženo
Pá 7. 11. 2014 11:48

ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
9,2 KB
Hash md5
c79914c97479208d762e8479b4f92d47
Vloženo
Pá 7. 11. 2014 11:50

ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1205184/ASP_2014_TPUS_baze_moci.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3 MB
Hash md5
0719fc164bd42da8dee43b1e410d5914
Vloženo
Pá 7. 11. 2014 11:51
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 8. 2022 06:25