VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 s. ISBN 978-80-210-6930-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria
Autoři VLČEK, Radomír.
Vydání 1. vyd. Brno, 211 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6930-5
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 9. 1. 2015 11:18.
Anotace
Publikace představuje dějiny 18. století jako relativně samostatnou kapitolu ruských dějin. Šlo o dobu, v níž se odehrával proces dotváření skutečného moderního státu s jeho byrokratickými institucemi a oporami stavěnými na světském a duchovním pilíři. Základem byly reformy, které do praxe uvedl car Petr I., zvaný Veliký, a jeho kroky, které od počátku 18. století vedly ruskou pravoslavnou církev k přeměně ve skutečnou oporu sekularizující se státní mašinérie. Výklad se soustředí na politické události, obsahuje ale i zmínky o hospodářském vývoji, sociálních proměnách, vývoji vědy a umění, významných politických a filozofických názorech.
Anotace anglicky
The publication presents the history of the eighteenth century as a relatively stand-alone chapter of Russian history. It was a period when a genuine modern state with its bureaucratic institutions and supports based on a secular and a spiritual pillar was formed. The foundations of this modern state were put into practice by the reforms by Peter I, called Great, and by his steps that transformed the Orthodox Church into a real support of the gradually secularized sinews of the state in the early eighteenth century. The exposition focuses on political events, but also includes passages on economic development, social changes, development of science and arts, significant political and philosophical ideas.
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2020 23:25