BAČINSKÁ, Lenka, Zdeněk MATĚJ, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr
Název česky Implementace diskriminačních metod pro dvouparametrický gama/neutronový spektrometr
Název anglicky Implementation of discrimination method for two-parametric gamma/nutron spectrometer
Autoři BAČINSKÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí), Zdeněk MATĚJ (203 Česká republika, domácí), Martin VEŠKRNA (203 Česká republika, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14330/14:00077494
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky gama/neutronová spektrometrie, diskriminace, PSD, dvouparametrický spektrometr, neutronová spektrometrie
Klíčová slova anglicky gamma/neutron spectrometry; discrimination; spectrometry; PSD; two-parameter spectrometer; neutron spectrometry;
Technické parametry Specializovaný SW pro vyhodnocování odezev z dvouparametrického spektrometru FD-11 ŠOHAJ
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 22. 5. 2015 08:30.
Anotace
Dvouparametrické spektrometry využívají pro oddělení gama a neutronového záření metody založené na porovnávání tvaru měřených impulzů. V literatuře lze nalézt velké množství těchto diskriminačních metod, ale není k dispozici jejich přímé srovnání. Do programu ClassificatorScript za účelem přímého porovnání byly implementovány tyto diskriminační metody: Mean vs. Deviation, Interpolace polynomem, Nejmenší čtverce, Integrační metoda využívající Simpsonovu numerickou integraci, Lebreton, Analýza frekvenčního gradientu, Podobnost s referenčnými pulzmi. Dále byly implementovány tyto filtry vstupního signálu pro ověření jejich vlivu na kvalitu diskriminace: Gaussovský filtr, Savitzky-Golay filtr. Pro testování implementace byla použita data z digitizeru Agilent a COMBOI-ADC4 karty. Integrační metoda využívající Simpsonovu numerickou integraci byla implementována do FPGA na kartě COMBOI-ADC4.
Anotace anglicky
Two-parameters spectrometers use for separating the gamma and neutron radiation methods based on comparing the measured pulse shape. There are a large number articles dealing with discriminating methods, but there is not direct comparison. Into the program ClassificatorScript for direct comparison were implemented these discriminatory methods: Mean vs. Deviation, polynomial interpolation, Least Squares, Simpson integration method using numerical integration, Lebreton, analysis of the frequency gradient similarity with the reference pulses. There was implemented these filters of the input signals also for verify their influence on the quality of discrimination: Gaussian filter, Savitzky-Golay filter. For testing of results was used data from the digitizer Agilent and the COMBOI-ADC4 card. The Simpson integration numerical integration method was implemented in the FPGA card COMBOI-ADC4.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1210650 /1 Veškrna, M. 25. 3. 2015

Vlastnosti

Název
1210650
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1210650/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1210650/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1210650/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1210650/?info
Vloženo
St 25. 3. 2015 16:29, RNDr. Martin Veškrna

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
  • osoba Mgr. Lenka Bačinská, učo 373854
  • osoba RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Atributy
 
ClasificatorScript.zip Licence  Verze souboru Veškrna, M. 25. 3. 2015

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
  • osoba Mgr. Lenka Bačinská, učo 373854
  • osoba RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 12. 2019 08:51