PAVELEK, Martin, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Implementace metod zpracování signálu do FPGA karty COMBOI-ADC4 dvouparametrického spektrometru. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace metod zpracování signálu do FPGA karty COMBOI-ADC4 dvouparametrického spektrometru
Název česky Implementace metod zpracování signálu do FPGA karty COMBOI-ADC4 dvouparametrického spektrometru
Název anglicky Implementation methods of signal processing into FPGA of the COMBO-ADC4 cards of the two-parameter spectrometer
Autoři PAVELEK, Martin, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL.
Vydání 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky COMBOI-ADC, dvouparametrický spektrometr; PSD; gama/neutronová spektrometrie; spektrometrie; FPGA
Klíčová slova anglicky COMBOI-ADC4; two-parameter spectrometer; PSD; gamma / neutron spectrometry; spectrometry; FPGA
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 28. 11. 2015 08:41.
Anotace
Dvouparametrický spektrometrický systém gama/neutronového záření postavený na COMBOI-ADC kartě využívá pro zpracování měřeného signálu FPGA. Díky tomu je možné zpracovat všechen vstupní signál bez výpadků i při vzorkovací frekvenci 1 GHz. Pro toto on-line zpracování byly implementovány tyto moduly do FPGA: - dynamická nula odstraňující nízké frekvence ze signálu, - integrační metoda pro diskriminaci fotonových a neutronových impulzů, - modul pro detekci impulzů. Celý design pro FPGA byl upraven tak, aby bylo možné jednoduše přidat další diskriminační metodu nebo filtr vstupního signálu.
Anotace anglicky
Two-parameter gamma spectrometric system / neutron radiation based on COMBO-ADC4 card used for processing the measured signal FPGA. This makes it possible to process all the input signal without interruptions even at a sampling frequency of 1 GHz. For the on-line processing of these modules were implemented in FPGA: - dynamic zero removing low frequency of signal, - integration method for discrimination photon and neutron pulses, - pulse detection module. The entire design of the FPGA has been modified so that it is possible to simply add additional discriminatory method or the filter input signal.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2019 01:15