KOCMAN, Pavel. Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému). In Petr Pálka. Židé a Morava. Židé a Mrava XX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13.11.2013. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2014. s. 7-15. Židé a Morava 20. ISBN 978-80-85945-70-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému)
Název anglicky Thoughts on the Urban Chronicles as a Source for the History of the Moravian Jews (Introduction to the Problem)
Autoři KOCMAN, Pavel.
Vydání 1. vyd. Kroměříž, Židé a Morava. Židé a Mrava XX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13.11.2013, od s. 7-15, 9 s. Židé a Morava 20, 2014.
Nakladatel Muzeum Kroměřížska, Kroměříž
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-85945-70-6
Klíčová slova česky Židé, Morava, narativní prameny, kroniky, raný novověk
Klíčová slova anglicky Jews, Moravia, narrative sources, chronicles, early modern period
Změnil Změnil: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Změněno: 29. 4. 2019 13:14.
Anotace
Práce podává základní charakteristiku narativního pramene – městských kronik, letopisů, pamětí a deníků z městského prostředí (jejich autory jsou městští úředníci, měšťané či inteligence) a jejich schopnosti poskytovat informace o židovském obyvatelstvu země. Jedná se pouze o úvod do problému a uvedení několika příkladů. Důkladnou rešerši pramenů bude nutné teprve provést.
Anotace anglicky
The work presents the basic characteristics of narrative source - urban chronicles, annals, memoirs and diaries from the urban environment (the authors are municipal officials, burghers and intelligence) and their ability to provide information about the Jewish population of the country. This is only an introduction to the problem and give several examples. Thorough research sources will need to be done before.
Návaznosti
MUNI/A/0788/2012, interní kód MUNázev: Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Akronym: Země a kulturní identita)
Investor: Masarykova univerzita, Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 18:23