BABINSKÁ, Zuzana a Jana KUČEROVÁ. Spoločné neurobiologické mechanizmy depresie a metamfetamínovej závislosti. Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava: Obzor, 2014, roč. 49, č. 3, s. 127-152. ISSN 0862-0350.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spoločné neurobiologické mechanizmy depresie a metamfetamínovej závislosti
Název anglicky Common neurobiological mechanisms of depression and methamphetamine addiction
Autoři BABINSKÁ, Zuzana (703 Slovensko, garant, domácí) a Jana KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Alkoholizmus a drogové závislosti, Bratislava, Obzor, 2014, 0862-0350.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/14:00077659
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky závislosť; depresia; psychostimulanciá; metamfetamín
Klíčová slova anglicky addiction; depression; psychostimulants; metamphetamine
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 24. 4. 2015 14:09.
Anotace
V klinickej praxi je častou komorbiditou drogovej závislosti depresia, hlavne v prípade sekundárnej drogovej závislosti u depresívnych pacientov. Vysoká úroveň komorbidity v populácii (30-50 %) sa dá vysvetliť zdieľanými neurobiologickými abnormalitami a aberantnou neuroadaptáciou na akútny efekt drogy vedúcej k neurochemickým zmenám, ktoré majú spoločné prvky s abnormalitami vyskytujúcimi sa pri depresii. Článok poskytuje prehľad neurobiologického podkladu drogovej závislosti a depresie so zameraním na amfetamínové psychostimulanciá.
Anotace anglicky
Drug addiction and depression is the most common comorbidity, especially in case of secondary drug addiction of patients with depression. High comorbidity in population (30-50 %) may reflect shared neurobiogical abnormalities, aberrant neuroadaptation to acute drug effect leading to neurochemical changes, which have common elements with abnormalities connected to depression. Article presents review of neurobiological background of drug addiction and depression focused on amfetamine-like psychostimulants.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
MUNI/A/0886/2013, interní kód MUNázev: Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (Akronym: FDN, FKK a FGEN studie)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
MUNI/11/InGA09/2012, interní kód MUNázev: Vliv farmakologického ovlivnění serotonergního systému na metamfetaminovou závislost v animálním modelu komorbidity deprese a závislosti (Akronym: Serotonin, deprese a závislost)
Investor: Masarykova univerzita, Interní projekty LF
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 00:24