JANÍK, Tomáš, Veronika NAJVAROVÁ a Miroslav JANÍK. Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 289-302. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie
Název česky Využití didaktických médií a prostředků: Výsledky videostudie
Název anglicky The use of didactic means and media: Results of a videostudy
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Veronika NAJVAROVÁ (203 Česká republika, domácí) a Miroslav JANÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Bad Heilbrunn, Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung, od s. 289-302, 14 s. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung, 2014.
Nakladatel Verlag Julius Klinkhardt
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00077668
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-7815-1991-6
Klíčová slova česky videostudie; didaktické prostředky a média;výuka fyziky; výuka zeměpisu; výuka angličtiny
Klíčová slova anglicky videostudy; didactic means and media; Physics lessons; Geography lessons; English lessons
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210. Změněno: 19. 3. 2015 15:28.
Anotace
Im Beitrag werden Design und Ergebnisse der IRSE Videostudie des schulischen Unterrichts in Fächern Englisch, Geographie und Physik vorgestellt, wobei es auf den Einsatz der didaktischen Medien und Mittel fokussiert wird. IRSE Vidostudie verläuft seit 2004 am Forschungsinstitut für Schulbildung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno (Tschechische Republik). Die vorhandene Videodatenbasis etnhält 62 Unterrichtsstunden im Fach Physik, 50 Unterrichtstunden im Fach Geografie und 79 Unterrichtstunden im Fach Englisch in der Sekundarstufe I. an den tschechischen Schulen. Die in allen drei Fächern videografierten Unterrichtsstunden wurden transkribiert, kodiert und im Bezug auf Einsatz der didaktischen Medien und Mittel analysiert. Die Ergebnisse deuten daran, dass der Unterricht in allen drei Fächern im relativ hohen Maßen ohne Unterstützung von didaktischen Medien und Mitteln geführt wird. Unter Medien und Mittel dominieren in allen aufgenommenen Unterrichtsstunden die traditionellen Mittel (Tafel, Lehbruch, Arbeitsblätter, Bild), wobei die modernen Medien (Film, ICT, Folie) selten vertreten werden. Weiters zeigen die Ergebnisse, dass im Englischunterricht das Lehrbuch als das am meisten vertretene Mittel auftritt, demgegenüber ist die Tafel im Physikunterricht das meist verwendete Mittel. Die im Beitrag präsentierten Ergebnisse sowie die methodologischen Aspekte der videobasierten Schulbuchforschung werden folglich mit Hinblick auf andere Studien (TIMSS, DESI) diskutiert.
Anotace česky
V příspěvku jsou prezentovány design a výsledky IVŠV Videostudie fyziky, zeměpisu a angličtiny, přičemž se zaměřujeme na využití didaktických prostředků a médií. IVŠV videostudie jsou realizovány od roku 2004 na Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Česká republika). Měli jsme k dispozici nahrávky z 62 vyučovacích hodin fyziky, 50 hodin zeměpisu a 79 hodin angličtiny na druhém stupni základní školy. Pořízené videonahrávky hodin výuky věech tří předmětů byly transkribovány, kódovány a analyzovány z hlediska užití didaktických prostředků a médií. Výsledky naznačují, že výuka ve zkoumaných předmětech je ve velké míře realizována bez využití didaktických prostředků a médií. Mezi využitými prostředky médii dominují tradiční prostředky (tabule, učebnice, pracovní listy, obrázky), moderní média (film, ICT, fólie) jsou ve výuce zastoupeny sporadicky. Dále se ukazuje, že ve výuce angličtiny je učebnice nejčastěji využívaným prostředkem, ve výuce fyziky je to pak tabule. Výsledky prezentované v příspěvku jsou nadále diskutovány v kontextu dalších studií (TIMSS, DESI).
Anotace anglicky
In the paper we present the results of IRSE Videostudy of Geography, English and Physics lessons, with special focus on the use of didactic means and media. The Videostudy has been realized since 2004 at the Institute for Research in School Education (IRSE) at the Faculty of Education, Masaryk University. Our videodatabase includes 62 geography lessons, 50 physics lessons, and 79 English as a foreign language lessons from Czech lower secondary schools. All the lessons were transcribed, coded, and analyzed focusing on didactic means and media. The results indicate that a high proportion of the lesson time in the three subjects was conducted without the support of didactic means and media. Traditional means (black/white board, textbooks, worksheets, pictures) dominate among didactic means and media in all the recorded lessons; modern media (movies, ICT, overhead projectors) are rarely used. Moreover the results show that in English lessons textbooks are the most commonly used means. In contrast, the most commonly used didactic means in physics lessons is the black/whiteboard. The results together with methodological aspects of videobased textbook research are then discussed with regard to other studies (TIMSS, DESI).
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 17:16