NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojmy estetiky: analytický přístup
Name (in English) Aesthetic Concepts: An Analytical Approach
Authors NIEDERLE, Rostislav.
Edition 2. vyd. Brno, 172 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7131-5
Tags Munipress, munipress-propagace
Changed by Changed by: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D., učo 179690. Changed: 20/1/2019 22:12.
Abstract
Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
Abstract (in English)
The text introduces some concepts which are related, in a way, to the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. Through a publicly accessible form of writing, namely argumentation, the text can be catergorized as part of the wide stream of analytical Aesthetics. The writing method has two aspects: an explication of facts on the one hand, an analysis on the other. Many structured considerations appear as the text moves along, and that is why the whole is opened with a short explanation of the concept of argument.
Links
MUNI/A/0861/2013, internal MU codeName: Umělecká reprezentace a interdisciplinarita (Acronym: URI)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 29/11/2020 00:35