BOHÁČOVÁ, Michaela. Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014, roč. 55, č. 1, s. 24-31. ISSN 1211-4413.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontinuita anoikonymie v jihomoravském pohraničí
Název anglicky On ways of preserving continuity of anoikonymy in the borderline regions of South Moravia
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta onomastica, Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014, 1211-4413.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00074174
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky toponyma; anoikonyma; pomístní jména; pohraničí; Morava; kontinuita
Klíčová slova anglicky toponyms; anoikonyms; minor place names; borderline area; Moravia; continuity
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 3. 2015 13:59.
Anotace
Text se zabývá kontinuitou anoikonymie (pomístních jmen) z oblasti jihomoravského pohraničí. Pozornost je věnována vlastnímu pojmu kontinuity v anoikonymii a zvláště její realizaci, tj. způsobům, jakými dnešní pomístní jména navazují na někdejší německá. V textu je rovněž provedena analýza jednotlivých typů vztahu mezi předválečným a poválečným názvem (přejímání a adaptace původního názvu, překlad, samostatně utvořený název atd.).
Anotace anglicky
The paper deals with continuity of anoikonymy on the material of currently used minor place names in villages in the borderline regions of South Moravia. The focus is on the term continuity in anoikonymy (toponymy, respectively) itself and especially on specific realizations, i.e. on how present-day names follow the pre-war German ones. The paper also provides an analysis of the individual types of the relationships among pre-war and post-war (present-day) names (borrowing a name, its translation, an independently created name etc.).
Návaznosti
GPP406/11/P082, projekt VaVNázev: Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2021 23:06