MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Syntax latinských vedlejších vět
Název anglicky Syntax of Latin subordinate clauses
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 498 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077773
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-7207-7
Klíčová slova česky latina; gramatika; vedlejší věty; syntax
Klíčová slova anglicky Latin; grammar; syntax; subordinate clauses
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 16. 2. 2018 12:55.
Anotace
Učebnice Syntax latinských vedlejších vět je určena pro středně pokročilé a pokročilé studenty klasické latiny. Obsahuje výkladovou část, v níž jsou popsány hlavní druhy vedlejších vět v klasické latině, a cvičebnici. Výkladová část začíná kapitolami, které podávají hlavní charakteristiky latinských slovesných časů a způsobů, souslednosti časové apod. Následují kapitoly zaměřené na jednotlivé typy vedlejších vět a kapitoly věnované způsobové závislosti, podmínkovým větám v závislosti apod. Výkladová část obsahuje rovněž různé přehledové tabulky a praktické návody pro překlad. Učebnice je zaměřena na hlavní charakteristiky jednotlivých typů vedlejších vět a snaží se načrtnout hlavní obrysy systému vedlejších vět v klasické latině. Cvičení jsou zaměřena nejen na překlady, ale i na správné určování druhů vedlejších vět, pochopení významových odstínů spojených s použitím různých slovesných způsobů apod.
Anotace anglicky
The textbook Latin subordinate clause syntax is designed for intermediate and advanced students of Classical Latin. The aim of the textbook is to describe the main characteristics of different clause types and to outline the system of subordinate clauses in Classical Latin. The textbook comprises a description of the main types of subordinate clauses used in Classical Latin, and exercises. In the opening chapters, the main characteristics of Latin tenses, verbal modes, sequence of tenses, etc. are described. The following chapters focus on different types of subordinate clauses, attractio modi, embedded conditional clauses, etc. This part of the textbook also includes summary charts and practical guidelines for translation. The exercises are designed not only to practice translation and the identification of clauses, but also to help understanding semantic features related to the use of different verbal modes.
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2022 03:20