HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Obraz Velké války : výročí jako příležitost k revizi historického vědomí? Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 4, s. 272-280. ISSN 0862-8351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Obraz Velké války : výročí jako příležitost k revizi historického vědomí?
Název anglicky The Picture of the Great War : the Anniversary as an Occasion to Review the Historical Consciousness?
Autoři HANUŠ, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr HUSÁK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury, 2014, 0862-8351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00074223
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky World War I; 1914; historical memory; picture of war; taboo; collective identity
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 19. 3. 2015 13:02.
Anotace
Studie se zabývá otázkou proměny historického vědomí české společnosti v souvislosti s připomínkou stoletého výročí počátku první světové války. Po stručném uvedení do teoretického rámce problému tuto otázku zkoumá na těchto úrovních: evropská diskuse a její ozvuky v českém prostředí, nové české interpretace a porušení „tabu témat“, návrat „starého Rakouska“ s jeho institucemi do veřejné debaty, aktivizace široké veřejnosti prostřednictvím akcí, včetně církevních, vznik nových kolektivních identit. V závěru autoři vyjadřují tezi o propojení historiografické, mediální a politické produkce a o reálném posunu historické paměti u české veřejnosti vzhledem k dějinám habsburské říše.
Anotace anglicky
This paper deals with the anniversary of the outbreak of the First World War in 1914 and with the review of the Czech historical consciousness in this context. After a short introduction into the theoretical frame of the problem, the authors research this issue on the following levels: European discussion and its responses within the Czech environment, new Czech interpretations and the breach of "taboo subjects", return of "old Austria" with its institutions into public discussions, activation of the wide public by means of events, including the religious ones, formation of new collective identities. In the conclusion, the authors express a thesis about the interconnection of historiographic, media and political production as well as about a real shift in the historical memory of the Czech public view of the Habsburg Empire history.
Návaznosti
GB14-36521G, projekt VaVNázev: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání
VytisknoutZobrazeno: 13. 5. 2021 08:11