SEDLÁČEK, Martin. Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení
Název anglicky Factors of educational communication and their impact on pupil learning
Autoři SEDLÁČEK, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00074260
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky výuková komunikace; výsledky učení; dotazníkové šetření; regresní analýza
Klíčová slova anglicky educational communication; learning results; survey; multiple regression
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 22. 3. 2015 20:59.
Anotace
V příspěvku představujeme dílčí výsledky z výzkumného projektu „Učitel a žáci v dialogickém vyučování“ (GA 13-23578S). Na základě empirickým dat sledujeme vztah mezi učením žáků a vybranými charakteristikami výukové komunikace. Příspěvek vychází z dat kvantitativní fáze projektu. Ta byla založena na dotazníkovém šetření, populaci tvořili žáci druhého stupně ZŠ v Jihomoravském kraji. Výzkumný vzorek se skládá z 256 žáků 16 tříd. Dotazník se skládal z 50 položek zaměřených na vnímání různých charakteristik výuky a percepci učení. Dotazník byl konstruován na základě předvýzkumu a s oporou o zahraniční měřící nástroje (Chesebro, McCroskey, 2000). V příspěvku představuje hlavní výsledky analýz dotazníkových dat. Pozornost nejprve věnujeme klíčovým charakteristikám výukové komunikace, které vzešly z faktorové analýzy. Důraz následně klademe na otázku, jak tyto faktory souvisejí s žákovským učením v kognitivní i afektivní dimenzi.
Anotace anglicky
This study examines whether the nature of educational communication influences student learning or not. It is based on a questionnaire which inquires as to what the features of educational communication and indicators of student learning are. The study surveys the results of an analysis of data coming from 256 lower secondary school students who study in the South Moravian Region. The results show that features of educational communication significantly influence student learning and that the most important variable is students' participation in communication.
Návaznosti
GA13-23578S, projekt VaVNázev: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2021 02:42