RABUŠICOVÁ, Milada. Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti. In XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti
Název česky Dítě předškolního věku: výchova v rodině a institucionální péče v současnosti
Název anglicky Child in preschool age: current family education and institutional care
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada.
Vydání XXI. výroční konference České pedagogické společnosti: Současná škola - Dílna lidskosti? 2014.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky předškolní dítě; výchova; péče; rodina; předškolní instituce; mateřská škola
Klíčová slova anglicky preschool child; education; care; preschool institutions; kindergarten
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 26. 4. 2019 12:05.
Anotace
Přednáška je v první části věnována argumentům pro rozvoj a podporu předškolního vzdělávání v Evropě, jako jsou pomoc a podpora rodinám, podpora vyšší porodnosti jako reakce na stárnoucí společnost, rovnost příležitostí žen a mužů, výraznější zapojení žen do pracovního procesu, ekonomické efekty v podobě investice do budoucnosti, vyrovnávání socioekonomických nerovností, sociální a kulturní soudržnost a první krok dítěte k celoživotnímu učení. Následuje přehled typických modelů předškolní péče a vzdělávání v Evropě v souvislosti s modely sociálního státu, jež v různé míře zohledňují rozdílné pohledy na péči o nejmenší děti a na rodinnou politiku vůbec.
Anotace česky
Přednáška je v první části věnována argumentům pro rozvoj a podporu předškolního vzdělávání v Evropě, jako jsou pomoc a podpora rodinám, podpora vyšší porodnosti jako reakce na stárnoucí společnost, rovnost příležitostí žen a mužů, výraznější zapojení žen do pracovního procesu, ekonomické efekty v podobě investice do budoucnosti, vyrovnávání socioekonomických nerovností, sociální a kulturní soudržnost a první krok dítěte k celoživotnímu učení. Následuje přehled typických modelů předškolní péče a vzdělávání v Evropě v souvislosti s modely sociálního státu, jež v různé míře zohledňují rozdílné pohledy na péči o nejmenší děti a na rodinnou politiku vůbec.
Anotace anglicky
Presentation is on arguments for development and support of preschool education in Europe as we know them from different models of social welfare states and their educational politics.
VytisknoutZobrazeno: 18. 11. 2019 07:58