KRAJTL, Ondřej. Komiks a nová média. In Foret, Martin; Kořínek, Pavel; Prokůpek, Tomáš; Jareš, Michal. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 97-112, 16 s. Studia komiksu ; sv. 1. ISBN 978-80-244-3327-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komiks a nová média
Název anglicky Comics and New Media
Autoři KRAJTL, Ondřej (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Olomouc, Studia komiksu: možnosti a perspektivy, od s. 97-112, 16 s. Studia komiksu ; sv. 1, 2014.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00078186
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-244-3327-1
Klíčová slova česky komiks; nová média; remediace; digitální estetika; třídimenzionální model nových médií
Klíčová slova anglicky comics; new media; remediation; digital aesthetics; three-dimensional model of new media
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ondřej Krajtl, učo 41797. Změněno: 15. 3. 2015 21:58.
Anotace
Nástup digitalizace proměnil chápání tradičních médií, kontext jejich užití i používání. Digitální komiks jakožto artefakt používá specifický jazyk nových médií, který je utvářen třemi skupinami objektivních vlastností: materiálními technologickými kvalitami hardwaru, nemateriálními technologickými kvalitami kódu a textuálními kvalitami (zjednodušeně hardware, software, text). Z jazyka nových médií pak vychází i jejich estetika - estetika neukončenosti, daná neukončeným prostorem, příběhem a časem. Analýza technologických aspektů proměny komiksu v rámci nových médií je nutným výchozím předpokladem pro zkoumání navazujících změn v jednání (výzkum používání) a kontextu (prolínání s jinými médii). S odkazem na proměnu webových stránek a aplikací, označovanou jako web 2.0, lze také o digitálním komiksu takto uvažovat a nazývat jej komiksem 2.0.
Anotace anglicky
The arrival of digitalisation has changed the perception of traditional media, the context of their usage and the use itself. Digital comics as an artifact employs the specific language of the new media shaped by three groups of objective qualities: material technological qualities of hardware, non-material technological qualities of the code and textual qualities (in brief hardware, software, text). The aesthetics of new media stems from their language - aesthetics of incompleteness given by infinite space, story and time. Analysing technological aspects of the change of comics within the new media is an essential prerequisite in order to explore the subsequent changes in action (research of use) and context (interconnection with other media). With an allusion to the transformation of web pages and the application also called Web 2.0, digital comics can be perceived in this way as well and can be referred to as Comics 2.0.
Návaznosti
MUNI/A/0861/2013, interní kód MUNázev: Umělecká reprezentace a interdisciplinarita (Akronym: URI)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 7. 2020 23:17