ZAHNITKO, Anatolij a Halyna MYRONOVA. Syntaksys ukrajins'koji movy: teoretyko-prykladnyj aspekt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 223 s. ISBN 978-80-210-6350-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Syntaksys ukrajins'koji movy: teoretyko-prykladnyj aspekt
Autoři ZAHNITKO, Anatolij a Halyna MYRONOVA.
Vydání 1. vyd. Brno, 223 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk ukrajinština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6350-1
Klíčová slova česky syntax ukrajinského jazyka; fráze; typy vět: jednoduché, složité souvětí; složitá syntaktická konstrukce; text
Klíčová slova anglicky syntax Ukrainian language; phrase; sentence types: simple, simple complicated, complex sentences; complex syntactic construction; text
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 18. 11. 2016 21:00.
Anotace
U posibnyku podano teoretyčnyj i praktyčnyj materiál, jakyj dopomože opracjuvaty ta zasvojity pytannja iz syntaksysu ukrajinskoji movy, zokrema pytannja statusu syntaksyčnyh odynyc, syntaksyčnyh form i syntaksyčnyh značen, problemy scodo analizu slovospolučennja, prostoho ta skladnoho rečennja j tekstu. Navedeno sněmy syntaksyčnyh rozboriv syntaksyčnyh odynyc, a takož zaproponovano zrazky jih rozboru. Zaproponovano osnovnu ta dodatkovu literaturu dlja samostijnoho opracwvannx, navedeno materiál dlja praktyčnoho analýzu syntaksyčnyh problem.
Anotace česky
Příručka obsahuje teoretické i praktické materiály, které mají pomoci při studiu syntaxe ukrajinštiny. Zejména se zaměřuje na postavení syntaktických jednotek, syntaktických tvarů a syntaktických významů, problémy týkající se analýzy slovních spojení, jednoduché věty, souvětí a textu. Kniha uvádí schémata a příklady rozborů syntaktických jednotek, krátký slovník lingvistických termínů, vzorové otázky a příklady testových úkolů ke zkoušce ze syntaxe. Velká část materiálů je zpracována v přehledných tabulkách. Součástí práce je rovněž seznam základní literatury, literatury doporučené k samostatnému studiu a také materiály k praktické analýze syntaktických problémů.
Anotace anglicky
The publication presents theoretical and practical materials that can help to study the syntax of the Ukrainian language. It focuses on the position of syntactic units, syntactic forms and syntactic meanings, on issues concerning the analysis of collocations, simple clauses, sentences and texts. The publication includes schemes and examples of test assignments for the examination in syntax. A large amount of the materials is presented in tables. The lists of the elementary literature, of self-study literature and materials for a practical analysis of syntactic issues are also part of the publication.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2020 14:24